Các bài giải được của thuhuong
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168295 26/07/2021 23:18:47 thuhuong QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168289 25/07/2021 22:55:32 thuhuong COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168273 18/07/2021 22:28:35 thuhuong HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168264 13/07/2021 21:30:29 thuhuong ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168263 12/07/2021 22:59:38 thuhuong SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168262 12/07/2021 22:19:41 thuhuong OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 109 ms 4928 KB
168253 06/07/2021 22:10:55 thuhuong SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 10184 KB
168251 06/07/2021 21:50:52 thuhuong NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168241 24/06/2021 23:38:53 thuhuong MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
168235 24/06/2021 23:03:43 thuhuong RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168233 24/06/2021 22:53:03 thuhuong BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
168229 23/06/2021 23:16:17 thuhuong UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168228 23/06/2021 21:34:13 thuhuong PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
168188 12/06/2021 23:24:58 thuhuong BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
168177 08/06/2021 22:56:33 thuhuong XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
168175 08/06/2021 22:39:21 thuhuong SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 375 ms 41612 KB
168009 15/04/2021 21:04:47 thuhuong ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
167899 03/04/2021 09:31:16 thuhuong LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
167879 02/04/2021 22:15:10 thuhuong BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 46 ms 2480 KB
167858 31/03/2021 15:00:03 thuhuong CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
167835 29/03/2021 22:21:51 thuhuong MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 609 ms 2620 KB
167828 29/03/2021 21:07:25 thuhuong BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
167662 09/03/2021 16:15:04 thuhuong DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 218 ms 2552 KB
167630 09/03/2021 15:38:40 thuhuong KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
167617 08/03/2021 16:28:53 thuhuong LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 437 ms 1876 KB
167530 08/03/2021 15:45:13 thuhuong LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167155 18/01/2021 15:13:06 thuhuong hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 140 ms 1800 KB
166942 13/01/2021 08:15:23 thuhuong tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
166936 13/01/2021 08:08:30 thuhuong chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 203 ms 1844 KB
166910 13/01/2021 07:55:06 thuhuong hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 78 ms 1848 KB
166703 06/01/2021 15:00:38 thuhuong CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 78 ms 1088 KB
166599 04/01/2021 22:54:08 thuhuong ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
166544 03/01/2021 21:05:05 thuhuong SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
166531 03/01/2021 20:29:51 thuhuong HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
166298 23/12/2020 14:42:47 thuhuong ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
166284 23/12/2020 14:32:31 thuhuong TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
166271 23/12/2020 14:19:21 thuhuong SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
166260 21/12/2020 08:37:42 thuhuong TNUM - Số 3 ước GNU C++11 Accepted 500 ms 11108 KB
165989 15/12/2020 16:28:17 thuhuong MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
165977 15/12/2020 16:08:32 thuhuong GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
164835 09/12/2020 08:04:07 thuhuong tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164818 09/12/2020 07:45:21 thuhuong NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164805 09/12/2020 07:32:54 thuhuong VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164645 07/12/2020 09:41:54 thuhuong REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
164641 07/12/2020 09:32:34 thuhuong CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
164637 07/12/2020 09:25:28 thuhuong DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
164633 07/12/2020 09:17:23 thuhuong ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
164623 06/12/2020 22:00:52 thuhuong DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
164421 01/12/2020 15:47:19 thuhuong BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164388 01/12/2020 14:58:53 thuhuong NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164364 01/12/2020 14:41:02 thuhuong NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
164347 01/12/2020 14:29:58 thuhuong ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164311 01/12/2020 14:11:32 thuhuong SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
164137 30/11/2020 09:34:27 thuhuong WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
163862 26/11/2020 14:49:01 thuhuong BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163811 26/11/2020 14:27:46 thuhuong FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163717 25/11/2020 14:56:17 thuhuong SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163710 25/11/2020 14:47:13 thuhuong BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163673 25/11/2020 14:18:01 thuhuong XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
163262 04/11/2020 15:11:44 thuhuong MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
163244 04/11/2020 15:00:45 thuhuong MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
162664 21/10/2020 14:18:43 thuhuong SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162511 18/10/2020 17:00:37 thuhuong SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162510 18/10/2020 16:52:31 thuhuong TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162507 18/10/2020 16:26:18 thuhuong SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
162506 18/10/2020 16:13:32 thuhuong NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161913 13/10/2020 16:20:44 thuhuong POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
161532 01/10/2020 23:09:45 thuhuong COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161531 01/10/2020 23:08:41 thuhuong COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161530 01/10/2020 22:56:38 thuhuong VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161002 24/09/2020 22:17:49 thuhuong HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160459 18/09/2020 15:24:52 thuhuong PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160347 18/09/2020 14:42:19 thuhuong SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160182 16/09/2020 15:01:49 thuhuong OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
160117 16/09/2020 14:32:39 thuhuong HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160090 16/09/2020 14:19:48 thuhuong TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159976 16/09/2020 08:09:11 thuhuong SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159826 14/09/2020 10:36:11 thuhuong MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159713 13/09/2020 22:22:13 thuhuong KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
159635 10/09/2020 22:31:50 thuhuong HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159557 10/09/2020 09:38:38 thuhuong SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159543 10/09/2020 09:28:54 thuhuong 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159516 10/09/2020 09:13:03 thuhuong CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159471 10/09/2020 07:50:20 thuhuong DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159452 10/09/2020 07:38:50 thuhuong trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
159412 09/09/2020 22:58:44 thuhuong trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159409 09/09/2020 22:29:53 thuhuong TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
Back to Top