Các bài giải được của ecl1pseggez
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
185860 07/07/2024 20:34:40 ecl1pseggez HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 31 ms 2616 KB
185731 11/06/2024 11:30:15 ecl1pseggez VONGTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
185540 28/05/2024 23:13:44 ecl1pseggez BULLS - Xếp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
185539 28/05/2024 22:56:47 ecl1pseggez DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++11 Accepted 218 ms 2612 KB
184339 18/04/2024 21:33:04 ecl1pseggez ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
184337 18/04/2024 21:13:34 ecl1pseggez SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 156 ms 12308 KB
184316 16/04/2024 08:17:12 ecl1pseggez NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
184294 15/04/2024 15:08:43 ecl1pseggez ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
184280 13/04/2024 18:53:36 ecl1pseggez BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
183208 14/03/2024 13:54:21 ecl1pseggez FIBONACI - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
183182 12/03/2024 13:57:30 ecl1pseggez CABLE - Nối mạng máy tính GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
183136 07/03/2024 15:32:37 ecl1pseggez SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
182997 24/02/2024 21:09:46 ecl1pseggez FOOTBALL - Bóng đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
182995 24/02/2024 20:51:31 ecl1pseggez horse - Mã đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 1948 KB
182936 20/02/2024 16:46:12 ecl1pseggez COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
182935 20/02/2024 16:15:51 ecl1pseggez COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
182934 20/02/2024 16:12:39 ecl1pseggez COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
182914 16/02/2024 19:10:55 ecl1pseggez COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
182900 15/02/2024 04:30:34 ecl1pseggez MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2708 KB
182893 08/02/2024 21:27:53 ecl1pseggez mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
182782 20/01/2024 21:17:48 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 359 ms 10416 KB
182777 20/01/2024 20:03:55 ecl1pseggez SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 10412 KB
182727 18/01/2024 22:37:44 ecl1pseggez tn - Trực nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
182685 18/01/2024 15:36:22 ecl1pseggez JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
182681 18/01/2024 15:03:17 ecl1pseggez SPY - Điệp viên GNU C++11 Accepted 15 ms 2688 KB
182672 15/01/2024 23:35:02 ecl1pseggez OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181723 11/01/2024 15:34:07 ecl1pseggez LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181714 11/01/2024 14:38:38 ecl1pseggez ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181684 10/01/2024 20:10:32 ecl1pseggez REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
181676 10/01/2024 14:22:30 ecl1pseggez chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++11 Accepted 46 ms 1936 KB
181675 10/01/2024 14:14:39 ecl1pseggez hvtqueen - Xếp hậu GNU C++11 Accepted 109 ms 1944 KB
181674 10/01/2024 13:36:44 ecl1pseggez hoanvi - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 1932 KB
181668 10/01/2024 13:05:55 ecl1pseggez tohop - Tổ hợp GNU C++11 Accepted 31 ms 1928 KB
181653 10/01/2024 12:38:20 ecl1pseggez strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 1218 ms 1936 KB
181627 09/01/2024 20:10:30 ecl1pseggez LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 796 ms 2664 KB
181609 09/01/2024 14:55:01 ecl1pseggez DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181607 09/01/2024 14:33:27 ecl1pseggez CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181579 08/01/2024 20:16:48 ecl1pseggez FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181413 07/01/2024 09:26:35 ecl1pseggez BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
181411 07/01/2024 09:24:53 ecl1pseggez ADDBIGNUM - Cộng số lớn Python 3 Accepted 125 ms 8280 KB
181410 07/01/2024 09:17:37 ecl1pseggez NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181393 06/01/2024 19:54:01 ecl1pseggez WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
181388 06/01/2024 18:13:59 ecl1pseggez BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
181356 05/01/2024 17:40:36 ecl1pseggez KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181330 03/01/2024 07:04:31 ecl1pseggez SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181325 03/01/2024 00:07:21 ecl1pseggez BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181298 01/01/2024 18:11:59 ecl1pseggez TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181101 24/12/2023 10:09:34 ecl1pseggez COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 2562 ms 10412 KB
181075 23/12/2023 20:43:07 ecl1pseggez FOOTBALL - Bóng đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
181000 22/12/2023 16:51:00 ecl1pseggez XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
180996 21/12/2023 23:12:54 ecl1pseggez YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
180995 21/12/2023 22:27:22 ecl1pseggez XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
180964 19/12/2023 19:23:24 ecl1pseggez MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 2588 KB
180928 19/12/2023 13:42:43 ecl1pseggez BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
180911 18/12/2023 14:27:37 ecl1pseggez XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
180910 18/12/2023 14:24:19 ecl1pseggez MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
180907 18/12/2023 12:08:47 ecl1pseggez MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
180892 17/12/2023 22:01:58 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
180891 17/12/2023 21:53:55 ecl1pseggez DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
180890 17/12/2023 20:42:27 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
180876 17/12/2023 18:22:18 ecl1pseggez MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2616 KB
180875 17/12/2023 18:14:33 ecl1pseggez DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
180771 14/12/2023 20:34:09 ecl1pseggez OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 531 ms 4120 KB
180757 14/12/2023 15:32:29 ecl1pseggez COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
180750 14/12/2023 14:14:44 ecl1pseggez MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
180747 14/12/2023 12:38:09 ecl1pseggez MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
180510 07/12/2023 21:40:15 ecl1pseggez TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180494 07/12/2023 16:30:20 ecl1pseggez HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
180492 07/12/2023 16:21:03 ecl1pseggez MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
180490 07/12/2023 16:17:23 ecl1pseggez ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
180486 07/12/2023 16:10:50 ecl1pseggez ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180442 07/12/2023 14:40:27 ecl1pseggez POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
180437 07/12/2023 14:13:43 ecl1pseggez SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
180294 30/11/2023 19:45:02 ecl1pseggez SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180293 30/11/2023 19:42:17 ecl1pseggez SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180292 30/11/2023 19:37:50 ecl1pseggez SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179825 24/11/2023 13:13:03 ecl1pseggez NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
179822 24/11/2023 12:52:42 ecl1pseggez SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
179761 23/11/2023 16:10:23 ecl1pseggez PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179634 21/11/2023 14:39:01 ecl1pseggez FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
179632 21/11/2023 14:28:38 ecl1pseggez TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
179630 21/11/2023 14:26:02 ecl1pseggez TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
179629 21/11/2023 14:15:04 ecl1pseggez NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179627 21/11/2023 14:02:48 ecl1pseggez SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179552 16/11/2023 16:17:24 ecl1pseggez RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
179458 14/11/2023 23:11:30 ecl1pseggez TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
179442 14/11/2023 16:02:28 ecl1pseggez GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179436 14/11/2023 15:38:27 ecl1pseggez UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1256 KB
179433 14/11/2023 15:02:52 ecl1pseggez TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
179420 14/11/2023 13:49:59 ecl1pseggez SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2296 KB
179371 12/11/2023 11:47:09 ecl1pseggez NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2276 KB
179300 10/11/2023 20:51:47 ecl1pseggez MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179287 09/11/2023 20:08:08 ecl1pseggez BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
179284 09/11/2023 19:52:15 ecl1pseggez KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
179283 09/11/2023 19:45:45 ecl1pseggez SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179281 09/11/2023 17:09:36 ecl1pseggez PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179268 09/11/2023 13:04:31 ecl1pseggez NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
179266 08/11/2023 21:17:12 ecl1pseggez TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179265 08/11/2023 21:14:08 ecl1pseggez trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
179263 07/11/2023 16:32:36 ecl1pseggez PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 265 ms 2568 KB
179259 07/11/2023 16:09:02 ecl1pseggez VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179258 07/11/2023 16:01:11 ecl1pseggez SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179257 07/11/2023 15:54:22 ecl1pseggez DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179227 06/11/2023 22:57:56 ecl1pseggez CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179226 06/11/2023 22:50:41 ecl1pseggez 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179225 06/11/2023 22:45:45 ecl1pseggez SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
179215 04/11/2023 18:21:00 ecl1pseggez DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 78 ms 1144 KB
Back to Top