Các bài giải được của buiphamkhanhhuyen10tin
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167707 20/03/2021 09:49:56 buiphamkhanhhuyen10tin BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167697 20/03/2021 09:39:48 buiphamkhanhhuyen10tin BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
167653 09/03/2021 16:12:23 buiphamkhanhhuyen10tin DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 171 ms 2524 KB
167637 09/03/2021 15:42:39 buiphamkhanhhuyen10tin KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2824 KB
167536 08/03/2021 15:50:07 buiphamkhanhhuyen10tin LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167366 29/01/2021 20:09:32 buiphamkhanhhuyen10tin JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
167310 25/01/2021 10:43:38 buiphamkhanhhuyen10tin SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 484 ms 23280 KB
166976 13/01/2021 08:41:59 buiphamkhanhhuyen10tin strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2015 ms 1796 KB
166970 13/01/2021 08:33:18 buiphamkhanhhuyen10tin tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
166963 13/01/2021 08:28:30 buiphamkhanhhuyen10tin chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 125 ms 1860 KB
166937 13/01/2021 08:08:58 buiphamkhanhhuyen10tin hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
166533 03/01/2021 20:34:42 buiphamkhanhhuyen10tin CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
166528 03/01/2021 20:14:20 buiphamkhanhhuyen10tin div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
166470 03/01/2021 10:36:27 buiphamkhanhhuyen10tin multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
166459 03/01/2021 09:12:23 buiphamkhanhhuyen10tin HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2436 KB
166452 02/01/2021 23:08:20 buiphamkhanhhuyen10tin ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
166439 02/01/2021 19:57:34 buiphamkhanhhuyen10tin SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
166319 24/12/2020 10:07:57 buiphamkhanhhuyen10tin ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
164953 09/12/2020 21:51:10 buiphamkhanhhuyen10tin GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2424 KB
164843 09/12/2020 08:09:14 buiphamkhanhhuyen10tin VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164411 01/12/2020 15:28:47 buiphamkhanhhuyen10tin SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
164407 01/12/2020 15:26:56 buiphamkhanhhuyen10tin SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
164353 01/12/2020 14:33:07 buiphamkhanhhuyen10tin ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164323 01/12/2020 14:19:23 buiphamkhanhhuyen10tin NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164292 30/11/2020 23:51:20 buiphamkhanhhuyen10tin REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
164291 30/11/2020 23:08:59 buiphamkhanhhuyen10tin CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164209 30/11/2020 10:45:42 buiphamkhanhhuyen10tin NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164132 30/11/2020 09:32:47 buiphamkhanhhuyen10tin WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163962 26/11/2020 16:08:06 buiphamkhanhhuyen10tin BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
163934 26/11/2020 15:37:16 buiphamkhanhhuyen10tin BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163929 26/11/2020 15:32:21 buiphamkhanhhuyen10tin DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
163792 26/11/2020 14:12:28 buiphamkhanhhuyen10tin SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163790 26/11/2020 14:08:57 buiphamkhanhhuyen10tin FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
163686 25/11/2020 14:25:11 buiphamkhanhhuyen10tin XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163496 16/11/2020 20:43:10 buiphamkhanhhuyen10tin MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
163477 16/11/2020 08:34:33 buiphamkhanhhuyen10tin MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
163457 14/11/2020 22:30:43 buiphamkhanhhuyen10tin SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
163448 14/11/2020 20:48:01 buiphamkhanhhuyen10tin MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
163224 04/11/2020 14:49:22 buiphamkhanhhuyen10tin MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
163204 04/11/2020 14:36:35 buiphamkhanhhuyen10tin MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
163164 02/11/2020 09:37:42 buiphamkhanhhuyen10tin SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
162978 26/10/2020 22:55:25 buiphamkhanhhuyen10tin PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
162723 21/10/2020 23:02:47 buiphamkhanhhuyen10tin HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
162720 21/10/2020 22:18:28 buiphamkhanhhuyen10tin GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
162538 19/10/2020 08:36:17 buiphamkhanhhuyen10tin FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162537 19/10/2020 08:29:36 buiphamkhanhhuyen10tin PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 406 ms 2532 KB
162536 19/10/2020 08:21:38 buiphamkhanhhuyen10tin BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
162526 18/10/2020 22:27:13 buiphamkhanhhuyen10tin NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
162524 18/10/2020 22:14:14 buiphamkhanhhuyen10tin PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
162490 17/10/2020 23:03:35 buiphamkhanhhuyen10tin COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162486 17/10/2020 22:34:40 buiphamkhanhhuyen10tin SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162484 17/10/2020 22:12:11 buiphamkhanhhuyen10tin POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
162483 17/10/2020 22:00:50 buiphamkhanhhuyen10tin ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162332 16/10/2020 22:55:01 buiphamkhanhhuyen10tin RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162247 15/10/2020 23:11:28 buiphamkhanhhuyen10tin NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 125 ms 2544 KB
162245 15/10/2020 22:56:04 buiphamkhanhhuyen10tin SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162244 15/10/2020 22:44:32 buiphamkhanhhuyen10tin VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162241 15/10/2020 22:36:08 buiphamkhanhhuyen10tin UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162015 13/10/2020 23:42:09 buiphamkhanhhuyen10tin ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
162014 13/10/2020 23:41:11 buiphamkhanhhuyen10tin TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
162007 13/10/2020 22:53:15 buiphamkhanhhuyen10tin HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
162004 13/10/2020 22:47:50 buiphamkhanhhuyen10tin PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161914 13/10/2020 16:21:35 buiphamkhanhhuyen10tin MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
161772 09/10/2020 21:49:56 buiphamkhanhhuyen10tin TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
161771 09/10/2020 21:38:48 buiphamkhanhhuyen10tin DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
161769 09/10/2020 21:27:38 buiphamkhanhhuyen10tin SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161766 08/10/2020 22:34:33 buiphamkhanhhuyen10tin SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161737 07/10/2020 23:30:54 buiphamkhanhhuyen10tin SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
161736 07/10/2020 23:19:33 buiphamkhanhhuyen10tin NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161730 07/10/2020 22:21:41 buiphamkhanhhuyen10tin OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160820 21/09/2020 20:57:59 buiphamkhanhhuyen10tin trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160819 21/09/2020 20:56:11 buiphamkhanhhuyen10tin CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
160342 18/09/2020 14:41:17 buiphamkhanhhuyen10tin SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160206 16/09/2020 20:12:21 buiphamkhanhhuyen10tin HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160202 16/09/2020 19:38:47 buiphamkhanhhuyen10tin MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160201 16/09/2020 19:27:25 buiphamkhanhhuyen10tin 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160200 16/09/2020 19:26:36 buiphamkhanhhuyen10tin HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160127 16/09/2020 14:40:34 buiphamkhanhhuyen10tin SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160020 16/09/2020 08:27:16 buiphamkhanhhuyen10tin KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160004 16/09/2020 08:21:59 buiphamkhanhhuyen10tin TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159558 10/09/2020 09:38:38 buiphamkhanhhuyen10tin DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159530 10/09/2020 09:22:58 buiphamkhanhhuyen10tin 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159467 10/09/2020 07:47:54 buiphamkhanhhuyen10tin SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159403 09/09/2020 22:23:43 buiphamkhanhhuyen10tin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
Back to Top