Các bài giải được của ducminh1102
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173271 21/07/2022 00:52:59 ducminh1102 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
167980 12/04/2021 15:04:18 ducminh1102 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
167133 18/01/2021 14:21:27 ducminh1102 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 625 ms 1808 KB
166979 13/01/2021 08:47:24 ducminh1102 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 5625 ms 2404 KB
166921 13/01/2021 07:59:38 ducminh1102 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 218 ms 1852 KB
166401 30/12/2020 08:05:18 ducminh1102 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
166384 30/12/2020 07:49:13 ducminh1102 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
166366 29/12/2020 21:09:54 ducminh1102 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
166306 23/12/2020 14:50:52 ducminh1102 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
164851 09/12/2020 08:16:42 ducminh1102 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
164807 09/12/2020 07:34:07 ducminh1102 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164564 03/12/2020 20:01:27 ducminh1102 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
164563 03/12/2020 20:00:14 ducminh1102 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
164562 03/12/2020 19:58:25 ducminh1102 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
164561 03/12/2020 19:53:03 ducminh1102 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
164385 01/12/2020 14:57:57 ducminh1102 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
164370 01/12/2020 14:43:48 ducminh1102 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164369 01/12/2020 14:43:16 ducminh1102 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
164352 01/12/2020 14:32:56 ducminh1102 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
164336 01/12/2020 14:26:11 ducminh1102 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164272 30/11/2020 21:27:12 ducminh1102 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
164263 30/11/2020 21:02:40 ducminh1102 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
164261 30/11/2020 21:00:42 ducminh1102 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
164254 30/11/2020 20:49:37 ducminh1102 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
164214 30/11/2020 10:48:48 ducminh1102 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164172 30/11/2020 10:01:48 ducminh1102 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164161 30/11/2020 09:47:49 ducminh1102 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
164139 30/11/2020 09:35:14 ducminh1102 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164107 30/11/2020 09:13:08 ducminh1102 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163709 25/11/2020 14:46:00 ducminh1102 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163671 25/11/2020 14:17:27 ducminh1102 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163252 04/11/2020 15:04:55 ducminh1102 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
163214 04/11/2020 14:42:16 ducminh1102 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
163212 04/11/2020 14:41:47 ducminh1102 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
163165 02/11/2020 09:41:42 ducminh1102 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162509 18/10/2020 16:31:54 ducminh1102 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
161675 06/10/2020 18:49:26 ducminh1102 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161649 05/10/2020 20:54:50 ducminh1102 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161645 05/10/2020 20:36:44 ducminh1102 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 187 ms 1848 KB
161226 27/09/2020 16:48:30 ducminh1102 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161080 26/09/2020 12:24:45 ducminh1102 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161055 26/09/2020 09:48:33 ducminh1102 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
161040 26/09/2020 09:13:10 ducminh1102 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
161038 26/09/2020 09:09:09 ducminh1102 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160986 24/09/2020 17:01:48 ducminh1102 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
160985 24/09/2020 16:41:33 ducminh1102 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160968 23/09/2020 20:39:34 ducminh1102 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160859 22/09/2020 21:08:47 ducminh1102 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
160846 22/09/2020 20:27:55 ducminh1102 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++11 Accepted 1000 ms 2520 KB
160843 22/09/2020 20:15:21 ducminh1102 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 359 ms 2508 KB
160840 22/09/2020 20:05:13 ducminh1102 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
160816 21/09/2020 20:48:40 ducminh1102 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160813 21/09/2020 20:28:40 ducminh1102 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160802 21/09/2020 20:17:23 ducminh1102 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
160704 21/09/2020 10:21:58 ducminh1102 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 218 ms 2536 KB
160699 21/09/2020 10:15:57 ducminh1102 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
160638 20/09/2020 20:35:58 ducminh1102 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
160631 20/09/2020 19:59:18 ducminh1102 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160629 20/09/2020 19:50:48 ducminh1102 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160627 20/09/2020 19:45:37 ducminh1102 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160626 20/09/2020 19:41:10 ducminh1102 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160451 18/09/2020 15:22:02 ducminh1102 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160348 18/09/2020 14:42:25 ducminh1102 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160311 18/09/2020 13:18:43 ducminh1102 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160301 18/09/2020 12:49:14 ducminh1102 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160299 18/09/2020 12:20:43 ducminh1102 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160119 16/09/2020 14:33:19 ducminh1102 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160051 16/09/2020 08:39:54 ducminh1102 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159911 15/09/2020 21:37:43 ducminh1102 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159903 15/09/2020 21:08:44 ducminh1102 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159899 15/09/2020 20:59:12 ducminh1102 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
159897 15/09/2020 20:49:29 ducminh1102 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159804 14/09/2020 10:03:05 ducminh1102 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159764 14/09/2020 09:35:38 ducminh1102 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159666 11/09/2020 20:57:49 ducminh1102 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159664 11/09/2020 17:40:06 ducminh1102 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
159358 09/09/2020 21:18:08 ducminh1102 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159356 09/09/2020 21:16:19 ducminh1102 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159350 09/09/2020 21:04:16 ducminh1102 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159349 09/09/2020 21:03:56 ducminh1102 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159347 09/09/2020 21:03:10 ducminh1102 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159345 09/09/2020 21:02:15 ducminh1102 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159342 09/09/2020 20:59:37 ducminh1102 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 78 ms 1116 KB
Back to Top