Các bài giải được của nguyen1004
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
171983 16/04/2022 07:22:11 nguyen1004 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
171972 16/04/2022 06:44:17 nguyen1004 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
171872 13/04/2022 08:22:55 nguyen1004 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 500 ms 2676 KB
171871 13/04/2022 08:21:35 nguyen1004 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 500 ms 2672 KB
171869 13/04/2022 07:50:06 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Accepted 203 ms 7184 KB
171795 09/04/2022 07:35:39 nguyen1004 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
171780 08/04/2022 08:38:21 nguyen1004 FINDX - Tìm vị trí Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
171697 06/04/2022 08:15:01 nguyen1004 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171695 06/04/2022 07:50:36 nguyen1004 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 2596 KB
171673 05/04/2022 09:59:59 nguyen1004 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
171669 05/04/2022 09:01:59 nguyen1004 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 78 ms 2596 KB
171665 05/04/2022 08:23:15 nguyen1004 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 140 ms 2616 KB
171650 05/04/2022 07:01:09 nguyen1004 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 578 ms 4536 KB
171638 04/04/2022 20:51:49 nguyen1004 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171637 04/04/2022 20:32:48 nguyen1004 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171636 04/04/2022 20:03:59 nguyen1004 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 468 ms 2584 KB
171629 04/04/2022 16:05:24 nguyen1004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 437 ms 40948 KB
171620 04/04/2022 09:35:04 nguyen1004 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 453 ms 2652 KB
171619 04/04/2022 09:30:38 nguyen1004 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 453 ms 2632 KB
171604 03/04/2022 16:09:47 nguyen1004 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171580 02/04/2022 14:53:37 nguyen1004 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1900 KB
171567 01/04/2022 14:28:32 nguyen1004 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
171566 01/04/2022 14:05:12 nguyen1004 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1900 KB
171561 01/04/2022 13:59:42 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1892 KB
171548 01/04/2022 08:43:30 nguyen1004 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 171 ms 1896 KB
171530 31/03/2022 15:37:14 nguyen1004 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171521 31/03/2022 15:02:49 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 2572 KB
171517 31/03/2022 14:50:41 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1888 KB
171516 31/03/2022 14:30:49 nguyen1004 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171515 31/03/2022 14:29:32 nguyen1004 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171513 31/03/2022 14:16:41 nguyen1004 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
171512 30/03/2022 20:43:24 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 187 ms 1892 KB
171511 30/03/2022 20:16:18 nguyen1004 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4093 ms 1880 KB
171498 29/03/2022 15:42:38 nguyen1004 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
171475 29/03/2022 14:08:14 nguyen1004 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
171474 29/03/2022 13:11:59 nguyen1004 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
171439 26/03/2022 16:36:08 nguyen1004 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
171435 26/03/2022 15:33:55 nguyen1004 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
171428 25/03/2022 19:42:12 nguyen1004 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171421 24/03/2022 16:46:50 nguyen1004 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
171420 24/03/2022 16:45:11 nguyen1004 FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
171419 24/03/2022 16:38:38 nguyen1004 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 2596 KB
171418 24/03/2022 15:58:54 nguyen1004 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
171392 22/03/2022 20:05:32 nguyen1004 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 31 ms 2668 KB
171388 22/03/2022 14:49:29 nguyen1004 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171385 22/03/2022 12:13:09 nguyen1004 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171383 22/03/2022 11:56:49 nguyen1004 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171363 21/03/2022 10:46:28 nguyen1004 CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
171354 19/03/2022 16:20:36 nguyen1004 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171221 03/03/2022 14:30:30 nguyen1004 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
171188 01/03/2022 14:59:00 nguyen1004 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171087 24/02/2022 14:09:20 nguyen1004 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
171086 24/02/2022 14:03:52 nguyen1004 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2028 KB
171028 22/02/2022 16:24:00 nguyen1004 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170992 22/02/2022 14:47:52 nguyen1004 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
170660 15/02/2022 16:10:05 nguyen1004 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
170652 15/02/2022 15:32:45 nguyen1004 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
170634 15/02/2022 14:08:07 nguyen1004 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
170457 10/02/2022 14:58:03 nguyen1004 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
167520 04/03/2021 15:12:47 nguyen1004 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167518 04/03/2021 14:56:03 nguyen1004 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167492 25/02/2021 16:15:18 nguyen1004 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
167485 25/02/2021 14:27:33 nguyen1004 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
167475 23/02/2021 15:57:40 nguyen1004 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167469 23/02/2021 15:18:57 nguyen1004 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167466 23/02/2021 14:21:01 nguyen1004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167463 22/02/2021 16:14:07 nguyen1004 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
167462 22/02/2021 15:12:52 nguyen1004 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167332 26/01/2021 14:29:25 nguyen1004 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
167331 26/01/2021 14:18:00 nguyen1004 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167195 19/01/2021 15:55:22 nguyen1004 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
167188 19/01/2021 15:09:43 nguyen1004 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
167072 16/01/2021 16:24:25 nguyen1004 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
167046 15/01/2021 15:26:07 nguyen1004 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
167043 15/01/2021 14:04:14 nguyen1004 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
167037 15/01/2021 12:47:35 nguyen1004 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
167026 14/01/2021 16:00:37 nguyen1004 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
166995 14/01/2021 13:28:23 nguyen1004 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
166867 12/01/2021 16:28:01 nguyen1004 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
166859 12/01/2021 16:00:56 nguyen1004 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166858 12/01/2021 15:55:48 nguyen1004 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
166856 12/01/2021 15:11:40 nguyen1004 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
166850 12/01/2021 14:27:43 nguyen1004 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
166806 08/01/2021 14:40:47 nguyen1004 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
166786 07/01/2021 16:21:14 nguyen1004 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 218 ms 2416 KB
166772 07/01/2021 15:52:26 nguyen1004 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
166766 07/01/2021 15:03:02 nguyen1004 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
166761 07/01/2021 14:45:21 nguyen1004 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 484 ms 2380 KB
166759 07/01/2021 14:37:58 nguyen1004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
166757 07/01/2021 14:30:53 nguyen1004 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
166754 07/01/2021 14:23:34 nguyen1004 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
166752 07/01/2021 14:13:24 nguyen1004 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
166723 06/01/2021 21:31:26 nguyen1004 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
166712 06/01/2021 15:45:01 nguyen1004 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
166706 06/01/2021 15:10:28 nguyen1004 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
166702 06/01/2021 14:59:41 nguyen1004 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
166700 06/01/2021 14:53:26 nguyen1004 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 78 ms 2528 KB
166675 05/01/2021 20:44:55 nguyen1004 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166664 05/01/2021 20:00:54 nguyen1004 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
166663 05/01/2021 20:00:28 nguyen1004 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
166662 05/01/2021 19:49:28 nguyen1004 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
166661 05/01/2021 16:51:32 nguyen1004 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166658 05/01/2021 16:33:17 nguyen1004 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166647 05/01/2021 16:04:29 nguyen1004 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166641 05/01/2021 15:19:23 nguyen1004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166634 05/01/2021 14:58:02 nguyen1004 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
164556 03/12/2020 16:32:27 nguyen1004 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
164525 03/12/2020 15:32:51 nguyen1004 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
164518 03/12/2020 15:18:43 nguyen1004 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
164511 03/12/2020 15:08:27 nguyen1004 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
164509 03/12/2020 15:07:24 nguyen1004 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164500 03/12/2020 14:31:10 nguyen1004 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
163943 26/11/2020 15:45:19 nguyen1004 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
163921 26/11/2020 15:28:18 nguyen1004 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
Back to Top