Các bài giải được của Cuonghb05
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174462 10/11/2022 20:43:14 Cuonghb05 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
167994 15/04/2021 14:21:55 Cuonghb05 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
167975 12/04/2021 14:49:07 Cuonghb05 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 31 ms 7768 KB
167904 03/04/2021 09:44:30 Cuonghb05 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 78 ms 2500 KB
167715 20/03/2021 09:52:33 Cuonghb05 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
167698 20/03/2021 09:45:05 Cuonghb05 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
167691 20/03/2021 09:28:07 Cuonghb05 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 421 ms 2016 KB
167671 09/03/2021 16:21:44 Cuonghb05 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 171 ms 2524 KB
167635 09/03/2021 15:40:53 Cuonghb05 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2788 KB
167552 08/03/2021 16:01:36 Cuonghb05 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167138 18/01/2021 14:27:57 Cuonghb05 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 609 ms 1808 KB
167131 18/01/2021 14:19:45 Cuonghb05 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1808 KB
167129 18/01/2021 14:17:58 Cuonghb05 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 78 ms 1816 KB
166690 06/01/2021 12:47:11 Cuonghb05 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
166622 05/01/2021 13:35:46 Cuonghb05 div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
166613 05/01/2021 12:45:04 Cuonghb05 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1076 KB
166604 05/01/2021 12:13:52 Cuonghb05 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
166517 03/01/2021 19:42:25 Cuonghb05 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
166515 03/01/2021 19:39:49 Cuonghb05 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
166281 23/12/2020 14:29:52 Cuonghb05 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
166265 21/12/2020 08:49:00 Cuonghb05 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1125 ms 6464 KB
166063 16/12/2020 15:08:09 Cuonghb05 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 453 ms 3340 KB
166053 16/12/2020 14:58:35 Cuonghb05 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 984 ms 41628 KB
166003 16/12/2020 14:13:54 Cuonghb05 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
164954 09/12/2020 21:55:45 Cuonghb05 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
164941 09/12/2020 20:32:38 Cuonghb05 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2424 KB
164859 09/12/2020 08:22:37 Cuonghb05 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
164801 09/12/2020 07:27:38 Cuonghb05 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164676 07/12/2020 20:42:22 Cuonghb05 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2384 KB
164675 07/12/2020 20:36:46 Cuonghb05 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
164413 01/12/2020 15:30:46 Cuonghb05 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
164368 01/12/2020 14:42:14 Cuonghb05 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
164324 01/12/2020 14:20:31 Cuonghb05 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
164316 01/12/2020 14:14:29 Cuonghb05 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164186 30/11/2020 10:30:41 Cuonghb05 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
164178 30/11/2020 10:09:54 Cuonghb05 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164149 30/11/2020 09:41:30 Cuonghb05 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
164129 30/11/2020 09:32:31 Cuonghb05 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164110 30/11/2020 09:16:15 Cuonghb05 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163913 26/11/2020 15:22:42 Cuonghb05 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163853 26/11/2020 14:46:01 Cuonghb05 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163844 26/11/2020 14:41:02 Cuonghb05 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163826 26/11/2020 14:33:00 Cuonghb05 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163808 26/11/2020 14:26:13 Cuonghb05 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
163793 26/11/2020 14:15:13 Cuonghb05 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163661 25/11/2020 08:45:59 Cuonghb05 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
163298 05/11/2020 20:28:28 Cuonghb05 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
163265 04/11/2020 15:12:48 Cuonghb05 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
163238 04/11/2020 14:55:59 Cuonghb05 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
163213 04/11/2020 14:41:50 Cuonghb05 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
163202 04/11/2020 14:36:13 Cuonghb05 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
163175 02/11/2020 20:32:09 Cuonghb05 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
163154 01/11/2020 19:57:05 Cuonghb05 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
163149 01/11/2020 19:46:36 Cuonghb05 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
163147 01/11/2020 19:38:31 Cuonghb05 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
163146 01/11/2020 19:33:12 Cuonghb05 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
163145 01/11/2020 19:27:58 Cuonghb05 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
163144 01/11/2020 19:23:08 Cuonghb05 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
163036 28/10/2020 20:26:02 Cuonghb05 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162568 20/10/2020 08:26:30 Cuonghb05 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
162565 19/10/2020 23:34:04 Cuonghb05 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162564 19/10/2020 23:27:04 Cuonghb05 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
162563 19/10/2020 23:19:13 Cuonghb05 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
162562 19/10/2020 23:12:32 Cuonghb05 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 140 ms 2532 KB
162561 19/10/2020 23:09:51 Cuonghb05 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
162560 19/10/2020 23:06:37 Cuonghb05 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162559 19/10/2020 23:03:34 Cuonghb05 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
162558 19/10/2020 23:00:08 Cuonghb05 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162534 19/10/2020 08:13:04 Cuonghb05 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
162533 19/10/2020 08:12:23 Cuonghb05 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161164 26/09/2020 17:12:53 Cuonghb05 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161155 26/09/2020 16:55:40 Cuonghb05 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
161141 26/09/2020 16:40:46 Cuonghb05 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161132 26/09/2020 16:31:18 Cuonghb05 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 359 ms 2508 KB
161077 26/09/2020 11:13:37 Cuonghb05 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161063 26/09/2020 10:44:18 Cuonghb05 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
160991 24/09/2020 19:31:17 Cuonghb05 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160877 23/09/2020 07:50:42 Cuonghb05 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160713 21/09/2020 10:31:37 Cuonghb05 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160693 21/09/2020 10:03:41 Cuonghb05 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160686 21/09/2020 09:50:39 Cuonghb05 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160669 21/09/2020 09:20:30 Cuonghb05 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160482 18/09/2020 15:36:19 Cuonghb05 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160422 18/09/2020 15:07:40 Cuonghb05 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160329 18/09/2020 14:35:24 Cuonghb05 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160314 18/09/2020 14:19:09 Cuonghb05 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160062 16/09/2020 08:45:48 Cuonghb05 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160010 16/09/2020 08:24:03 Cuonghb05 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159927 16/09/2020 07:33:01 Cuonghb05 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159854 14/09/2020 20:25:59 Cuonghb05 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
159825 14/09/2020 10:35:51 Cuonghb05 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159769 14/09/2020 09:41:22 Cuonghb05 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159536 10/09/2020 09:25:53 Cuonghb05 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159462 10/09/2020 07:45:12 Cuonghb05 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159385 09/09/2020 21:54:40 Cuonghb05 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
159373 09/09/2020 21:36:23 Cuonghb05 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1980 KB
159368 09/09/2020 21:27:55 Cuonghb05 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159352 09/09/2020 21:07:05 Cuonghb05 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159331 09/09/2020 20:35:28 Cuonghb05 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
Back to Top