Các bài giải được của mvsaforever123
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167993 14/04/2021 23:04:15 mvsaforever123 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 171 ms 2476 KB
167991 13/04/2021 22:46:44 mvsaforever123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
167986 12/04/2021 20:27:33 mvsaforever123 mazemaze - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
167983 12/04/2021 15:11:35 mvsaforever123 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
167956 12/04/2021 09:34:16 mvsaforever123 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 656 ms 4436 KB
167940 09/04/2021 20:44:58 mvsaforever123 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167926 07/04/2021 20:08:56 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
167921 04/04/2021 22:25:36 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
167918 04/04/2021 21:18:54 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167917 04/04/2021 21:14:55 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167916 04/04/2021 20:58:27 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167892 03/04/2021 09:15:58 mvsaforever123 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 421 ms 1896 KB
167882 02/04/2021 22:39:05 mvsaforever123 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 406 ms 1900 KB
167875 31/03/2021 16:20:36 mvsaforever123 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
167648 09/03/2021 16:02:32 mvsaforever123 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
167592 08/03/2021 16:22:39 mvsaforever123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167293 25/01/2021 09:53:26 mvsaforever123 HCN - Các hình chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
167132 18/01/2021 14:20:40 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2578 ms 1796 KB
167126 18/01/2021 14:16:09 mvsaforever123 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 156 ms 60020 KB
166992 13/01/2021 22:31:43 mvsaforever123 BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
166960 13/01/2021 08:27:19 mvsaforever123 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
166948 13/01/2021 08:19:34 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 187 ms 1844 KB
166892 12/01/2021 23:11:35 mvsaforever123 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
166718 06/01/2021 20:45:50 mvsaforever123 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166601 04/01/2021 23:27:55 mvsaforever123 div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
166591 04/01/2021 21:47:41 mvsaforever123 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1040 KB
166578 04/01/2021 20:51:01 mvsaforever123 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
166577 04/01/2021 20:37:40 mvsaforever123 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
166518 03/01/2021 19:44:27 mvsaforever123 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
166494 03/01/2021 17:27:26 mvsaforever123 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
166406 30/12/2020 08:25:00 mvsaforever123 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
164936 09/12/2020 18:53:46 mvsaforever123 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
164880 09/12/2020 08:42:48 mvsaforever123 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
164823 09/12/2020 07:55:22 mvsaforever123 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164794 08/12/2020 23:01:31 mvsaforever123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
164639 07/12/2020 09:27:49 mvsaforever123 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
164619 06/12/2020 21:07:52 mvsaforever123 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164618 06/12/2020 21:07:30 mvsaforever123 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
164617 06/12/2020 21:07:07 mvsaforever123 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164608 06/12/2020 20:34:35 mvsaforever123 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
164605 06/12/2020 20:20:06 mvsaforever123 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164595 04/12/2020 21:51:29 mvsaforever123 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
164582 04/12/2020 20:41:49 mvsaforever123 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
164478 02/12/2020 21:51:58 mvsaforever123 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
164473 02/12/2020 21:34:11 mvsaforever123 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2536 KB
164466 02/12/2020 21:08:42 mvsaforever123 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
164465 02/12/2020 21:00:58 mvsaforever123 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
164308 01/12/2020 12:48:35 mvsaforever123 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
164304 01/12/2020 12:39:42 mvsaforever123 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164299 01/12/2020 12:34:58 mvsaforever123 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
164296 01/12/2020 12:24:03 mvsaforever123 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164295 01/12/2020 12:11:31 mvsaforever123 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
164288 30/11/2020 22:15:47 mvsaforever123 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
164284 30/11/2020 22:04:37 mvsaforever123 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
164282 30/11/2020 21:58:25 mvsaforever123 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
164281 30/11/2020 21:51:38 mvsaforever123 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
164279 30/11/2020 21:49:53 mvsaforever123 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
164269 30/11/2020 21:17:36 mvsaforever123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164267 30/11/2020 21:08:34 mvsaforever123 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
164264 30/11/2020 21:03:30 mvsaforever123 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164210 30/11/2020 10:46:51 mvsaforever123 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164177 30/11/2020 10:08:49 mvsaforever123 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164159 30/11/2020 09:46:30 mvsaforever123 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164094 29/11/2020 16:08:00 mvsaforever123 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164054 27/11/2020 22:37:20 mvsaforever123 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 453 ms 2516 KB
164053 27/11/2020 22:19:17 mvsaforever123 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
164050 27/11/2020 22:08:08 mvsaforever123 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
164048 27/11/2020 21:53:04 mvsaforever123 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
164038 27/11/2020 20:46:34 mvsaforever123 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
164004 26/11/2020 22:38:29 mvsaforever123 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
164003 26/11/2020 22:32:02 mvsaforever123 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
163996 26/11/2020 21:45:59 mvsaforever123 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163959 26/11/2020 16:06:24 mvsaforever123 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163948 26/11/2020 15:51:09 mvsaforever123 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
163904 26/11/2020 15:14:35 mvsaforever123 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 453 ms 2516 KB
163773 25/11/2020 22:36:00 mvsaforever123 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163772 25/11/2020 22:26:39 mvsaforever123 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
163755 25/11/2020 20:58:29 mvsaforever123 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163732 25/11/2020 15:04:37 mvsaforever123 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163679 25/11/2020 14:19:40 mvsaforever123 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163637 23/11/2020 23:04:54 mvsaforever123 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1220 KB
163636 23/11/2020 21:42:55 mvsaforever123 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163632 23/11/2020 10:30:18 mvsaforever123 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
162675 21/10/2020 14:33:40 mvsaforever123 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
161902 13/10/2020 16:05:39 mvsaforever123 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161762 08/10/2020 21:07:42 mvsaforever123 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
161761 08/10/2020 20:44:55 mvsaforever123 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161734 07/10/2020 22:55:34 mvsaforever123 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161731 07/10/2020 22:22:22 mvsaforever123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161727 07/10/2020 21:42:48 mvsaforever123 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161717 07/10/2020 21:00:21 mvsaforever123 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161713 07/10/2020 20:31:42 mvsaforever123 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161707 07/10/2020 19:56:54 mvsaforever123 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161246 28/09/2020 09:37:42 mvsaforever123 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
161022 25/09/2020 20:40:19 mvsaforever123 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160528 18/09/2020 16:16:10 mvsaforever123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
160456 18/09/2020 15:24:17 mvsaforever123 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160400 18/09/2020 14:57:49 mvsaforever123 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
160350 18/09/2020 14:42:33 mvsaforever123 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160143 16/09/2020 14:48:02 mvsaforever123 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160047 16/09/2020 08:38:01 mvsaforever123 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159986 16/09/2020 08:13:42 mvsaforever123 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159829 14/09/2020 14:30:29 mvsaforever123 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159721 13/09/2020 22:38:39 mvsaforever123 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
159710 13/09/2020 21:50:43 mvsaforever123 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
159707 13/09/2020 21:03:14 mvsaforever123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
159610 10/09/2020 19:52:07 mvsaforever123 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
Back to Top