Các bài giải được của NullTihen
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182781 20/01/2024 21:06:56 NullTihen SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 375 ms 10424 KB
181392 06/01/2024 19:48:26 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
179554 16/11/2023 16:48:25 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
176942 31/08/2023 18:40:41 NullTihen KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2932 KB
176164 18/06/2023 18:59:31 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
176088 12/06/2023 19:09:03 NullTihen PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
176052 06/06/2023 02:33:42 NullTihen COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 2562 ms 10356 KB
176036 05/06/2023 01:34:16 NullTihen JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
175976 12/05/2023 23:29:56 NullTihen MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
175975 12/05/2023 23:29:24 NullTihen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
175965 11/05/2023 23:15:10 NullTihen dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2708 KB
175964 11/05/2023 22:04:55 NullTihen PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
175937 09/05/2023 23:43:36 NullTihen MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 8228 KB
175923 08/05/2023 23:34:37 NullTihen HOPMAT - Họp mặt GNU C++11 Accepted 93 ms 13352 KB
175918 07/05/2023 22:34:55 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
175596 30/03/2023 15:39:50 NullTihen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
175588 25/03/2023 13:22:09 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
175586 25/03/2023 13:17:42 NullTihen REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
175585 25/03/2023 12:58:47 NullTihen CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
175584 25/03/2023 12:55:58 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175583 25/03/2023 12:46:05 NullTihen BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175582 25/03/2023 12:42:41 NullTihen BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
175581 25/03/2023 12:38:06 NullTihen DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
175577 25/03/2023 12:34:09 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175576 25/03/2023 12:31:40 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
175575 25/03/2023 11:57:19 NullTihen XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
175574 25/03/2023 11:55:52 NullTihen SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175559 24/03/2023 19:33:52 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
175507 16/03/2023 08:49:03 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4187 ms 1868 KB
175506 16/03/2023 08:48:26 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 4156 ms 1868 KB
175505 16/03/2023 08:30:36 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 2548 KB
175503 15/03/2023 22:49:53 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 2540 KB
175502 13/03/2023 16:26:05 NullTihen FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
175500 12/03/2023 17:55:04 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 31 ms 2640 KB
175482 05/03/2023 19:47:16 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
175418 19/02/2023 20:55:12 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
175376 12/02/2023 16:41:17 NullTihen SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
175246 30/01/2023 12:13:15 NullTihen TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
175245 30/01/2023 11:29:24 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
175244 30/01/2023 11:28:19 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
175203 23/01/2023 15:46:50 NullTihen DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 109 ms 2592 KB
175199 22/01/2023 15:32:28 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
175172 18/01/2023 20:10:39 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
175167 18/01/2023 19:26:10 NullTihen LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175164 18/01/2023 10:55:05 NullTihen LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 453 ms 2644 KB
175163 18/01/2023 10:49:43 NullTihen LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 437 ms 2644 KB
175108 10/01/2023 14:41:43 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
175058 05/01/2023 17:20:23 NullTihen XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
174986 30/12/2022 15:35:39 NullTihen UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
174330 30/10/2022 04:10:31 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
174329 30/10/2022 04:10:02 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
174321 30/10/2022 03:24:27 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
174320 30/10/2022 02:57:42 NullTihen HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
174319 30/10/2022 02:52:09 NullTihen ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174318 30/10/2022 02:43:34 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174316 30/10/2022 02:41:01 NullTihen POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
174314 30/10/2022 02:31:42 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
173953 15/10/2022 19:18:09 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
173952 15/10/2022 19:01:21 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173845 12/10/2022 20:49:30 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
173718 22/09/2022 14:50:53 NullTihen BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173607 29/08/2022 11:01:35 NullTihen FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173606 28/08/2022 14:41:08 NullTihen XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
173602 27/08/2022 21:58:21 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
173601 27/08/2022 21:35:16 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
173598 27/08/2022 18:22:38 NullTihen YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173593 27/08/2022 12:47:28 NullTihen COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
173585 26/08/2022 20:45:20 NullTihen OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 546 ms 3780 KB
173577 25/08/2022 20:09:59 NullTihen MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173556 23/08/2022 12:59:45 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173400 28/07/2022 11:28:06 NullTihen MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173398 28/07/2022 09:43:10 NullTihen CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
173393 28/07/2022 08:18:46 NullTihen SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 343 ms 40988 KB
173385 26/07/2022 14:21:17 NullTihen ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
173379 26/07/2022 13:01:15 NullTihen TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 468 ms 2600 KB
173378 26/07/2022 12:16:21 NullTihen GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173375 26/07/2022 11:55:01 NullTihen tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
173364 25/07/2022 18:44:36 NullTihen HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 93 ms 2612 KB
173360 25/07/2022 17:24:45 NullTihen SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173357 24/07/2022 23:28:01 NullTihen ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
173336 24/07/2022 00:38:21 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 3953 ms 1920 KB
173335 24/07/2022 00:33:19 NullTihen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 515 ms 1932 KB
173334 24/07/2022 00:31:57 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1932 KB
173333 24/07/2022 00:29:45 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
173327 23/07/2022 15:37:33 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
173326 23/07/2022 15:35:53 NullTihen horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1936 KB
173289 22/07/2022 19:04:32 NullTihen hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1936 KB
173288 22/07/2022 18:15:35 NullTihen chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1932 KB
173287 22/07/2022 15:17:28 NullTihen tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1932 KB
173285 22/07/2022 11:23:44 NullTihen hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 171 ms 1932 KB
173281 21/07/2022 12:10:32 NullTihen strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4078 ms 1920 KB
173224 15/07/2022 20:12:33 NullTihen REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
173222 15/07/2022 18:23:16 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173216 14/07/2022 14:28:01 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
173210 10/07/2022 15:08:58 NullTihen CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173209 10/07/2022 12:45:32 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173208 10/07/2022 12:44:01 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
173206 09/07/2022 22:00:36 NullTihen BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
173205 09/07/2022 21:33:43 NullTihen WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173196 27/06/2022 09:25:22 NullTihen DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173195 27/06/2022 09:02:00 NullTihen BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173190 26/06/2022 22:01:57 NullTihen XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173188 26/06/2022 21:09:22 NullTihen SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173185 24/06/2022 14:11:36 NullTihen BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
173184 23/06/2022 14:57:13 NullTihen MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
173181 23/06/2022 13:27:52 NullTihen MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
173180 21/06/2022 16:07:56 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
173170 16/06/2022 09:47:23 NullTihen MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173169 16/06/2022 09:44:34 NullTihen MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173164 16/06/2022 08:44:00 NullTihen MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
173161 16/06/2022 08:15:21 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173155 09/06/2022 19:42:55 NullTihen HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
173152 09/06/2022 09:46:16 NullTihen SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173151 08/06/2022 16:35:16 NullTihen ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173149 08/06/2022 10:31:46 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173147 08/06/2022 09:19:45 NullTihen POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
173145 06/06/2022 18:58:03 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2664 KB
172219 05/06/2022 12:22:50 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
172137 10/05/2022 18:56:29 NullTihen VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
172136 10/05/2022 14:08:36 NullTihen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
172133 10/05/2022 13:39:11 NullTihen PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
172131 10/05/2022 12:42:13 NullTihen RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
172130 09/05/2022 14:27:19 NullTihen NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
172129 08/05/2022 19:25:50 NullTihen SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
172126 06/05/2022 12:57:49 NullTihen SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
172124 06/05/2022 09:33:28 NullTihen TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 250 ms 2572 KB
172121 04/05/2022 14:21:14 NullTihen PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
172117 03/05/2022 17:46:42 NullTihen PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 343 ms 2568 KB
172111 03/05/2022 16:06:06 NullTihen GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
172101 03/05/2022 15:07:55 NullTihen BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
172097 02/05/2022 19:54:00 NullTihen SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
172096 02/05/2022 11:07:07 NullTihen SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
172095 02/05/2022 10:43:14 NullTihen UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
172094 02/05/2022 09:15:15 NullTihen DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
172093 02/05/2022 09:09:15 NullTihen TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
172092 02/05/2022 09:05:48 NullTihen FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
172089 01/05/2022 21:38:53 NullTihen FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
172088 01/05/2022 11:40:01 NullTihen TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
172087 01/05/2022 11:37:52 NullTihen DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
172086 01/05/2022 11:33:25 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
172085 01/05/2022 11:27:06 NullTihen UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
172084 01/05/2022 11:21:07 NullTihen NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
172080 01/05/2022 11:05:16 NullTihen SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
172079 01/05/2022 10:52:56 NullTihen SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
172078 01/05/2022 10:49:49 NullTihen NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2244 KB
172076 01/05/2022 09:34:09 NullTihen TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
172075 01/05/2022 09:16:10 NullTihen DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
172074 01/05/2022 08:29:29 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
172070 01/05/2022 08:17:41 NullTihen UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
172064 28/04/2022 16:02:01 NullTihen NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
172062 28/04/2022 14:44:08 NullTihen SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
172061 26/04/2022 16:25:46 NullTihen SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
172044 23/04/2022 16:56:21 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
172042 23/04/2022 16:24:11 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
172024 21/04/2022 15:19:12 NullTihen SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
172009 21/04/2022 14:24:08 NullTihen NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
171999 19/04/2022 15:32:09 NullTihen QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171940 15/04/2022 15:35:12 NullTihen SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171938 15/04/2022 15:24:21 NullTihen NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
171887 14/04/2022 10:22:27 NullTihen PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171811 11/04/2022 11:59:55 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171805 10/04/2022 21:30:41 NullTihen 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
171786 08/04/2022 15:02:36 NullTihen COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171742 07/04/2022 15:00:16 NullTihen VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171681 05/04/2022 15:16:47 NullTihen COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
171491 29/03/2022 15:07:33 NullTihen HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171401 23/03/2022 08:50:33 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171357 20/03/2022 09:31:23 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171356 20/03/2022 09:26:42 NullTihen MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171355 19/03/2022 17:32:48 NullTihen MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171350 19/03/2022 13:20:44 NullTihen HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171305 11/03/2022 18:37:50 NullTihen VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171300 10/03/2022 16:06:35 NullTihen KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
171299 10/03/2022 15:55:33 NullTihen DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171296 10/03/2022 15:32:30 NullTihen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171293 10/03/2022 14:56:28 NullTihen SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171290 10/03/2022 14:24:42 NullTihen 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171286 10/03/2022 14:13:16 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
171280 10/03/2022 13:49:31 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171278 10/03/2022 13:39:19 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
171255 04/03/2022 18:32:40 NullTihen COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171241 03/03/2022 15:31:35 NullTihen HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171228 03/03/2022 14:56:16 NullTihen TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171195 01/03/2022 15:43:26 NullTihen HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171124 26/02/2022 13:13:58 NullTihen KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171104 24/02/2022 16:18:29 NullTihen DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
170810 20/02/2022 12:50:42 NullTihen HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
170803 20/02/2022 09:59:59 NullTihen 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170802 20/02/2022 09:35:55 NullTihen SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170801 20/02/2022 08:29:55 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
170786 19/02/2022 19:29:45 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170778 19/02/2022 07:41:48 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
170765 18/02/2022 19:08:36 NullTihen CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170718 17/02/2022 13:41:07 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
170651 15/02/2022 15:30:53 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
Back to Top