Các bài giải được của Alpheta
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182899 14/02/2024 23:01:41 Alpheta ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
182895 10/02/2024 00:30:46 Alpheta FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
182894 10/02/2024 00:25:40 Alpheta FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
182812 23/01/2024 11:15:49 Alpheta JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 5752 KB
181706 11/01/2024 13:40:22 Alpheta COIN - Đổi tiền Python 3 Accepted 109 ms 8268 KB
181577 08/01/2024 19:56:48 Alpheta LATGACH - Lát gạch Python 3 Accepted 109 ms 8312 KB
181524 08/01/2024 15:59:49 Alpheta LPS - Xâu con đối xứng dài nhất Python 3 Accepted 953 ms 8308 KB
181512 08/01/2024 09:29:59 Alpheta LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
181387 06/01/2024 15:13:29 Alpheta CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++11 Accepted 0 ms 1936 KB
181386 06/01/2024 15:12:53 Alpheta CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
181385 06/01/2024 13:00:35 Alpheta YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
181384 06/01/2024 08:50:26 Alpheta 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181381 06/01/2024 07:15:32 Alpheta DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++11 Accepted 156 ms 2644 KB
181365 05/01/2024 21:21:09 Alpheta LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 531 ms 2760 KB
181321 02/01/2024 20:04:56 Alpheta OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 109 ms 4300 KB
181319 02/01/2024 15:01:37 Alpheta COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 703 ms 17568 KB
180906 18/12/2023 08:14:56 Alpheta WORDS - Đếm từ Python 3 Accepted 109 ms 8292 KB
180715 13/12/2023 16:49:56 Alpheta COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++11 Accepted 15 ms 2124 KB
180714 13/12/2023 16:49:21 Alpheta COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++11 Accepted 15 ms 2124 KB
180713 13/12/2023 16:48:33 Alpheta COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++11 Accepted 15 ms 2124 KB
180637 10/12/2023 13:36:40 Alpheta ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu Python 3 Accepted 109 ms 8304 KB
180630 10/12/2023 12:15:24 Alpheta MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2668 KB
180599 09/12/2023 20:14:54 Alpheta dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 4204 KB
180516 08/12/2023 12:45:21 Alpheta MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
180515 08/12/2023 10:30:01 Alpheta ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 3008 KB
180506 07/12/2023 20:38:44 Alpheta POS - Vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 2676 KB
180414 06/12/2023 07:20:12 Alpheta TNUM - Số 3 ước GNU C++11 Accepted 46 ms 10440 KB
180307 01/12/2023 17:04:04 Alpheta tn - Trực nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 3396 KB
180274 30/11/2023 11:30:34 Alpheta GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
179820 24/11/2023 10:09:39 Alpheta SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179814 24/11/2023 09:15:18 Alpheta ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI Python 3 Accepted 109 ms 8336 KB
179798 23/11/2023 20:32:27 Alpheta TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
179746 23/11/2023 15:08:32 Alpheta SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179698 22/11/2023 21:58:13 Alpheta div2 - Chia hai số nguyên lớn Python 3 Accepted 109 ms 8276 KB
179697 22/11/2023 21:57:46 Alpheta div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ Python 3 Accepted 140 ms 8276 KB
179682 22/11/2023 14:30:31 Alpheta PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179681 22/11/2023 14:28:23 Alpheta PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179678 22/11/2023 09:38:29 Alpheta CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci Python 3 Accepted 93 ms 8284 KB
179590 18/11/2023 14:44:09 Alpheta QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179585 18/11/2023 10:42:07 Alpheta SONGUON - Số nguồn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179571 17/11/2023 10:21:08 Alpheta PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179560 16/11/2023 22:50:06 Alpheta SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 484 ms 80716 KB
179558 16/11/2023 21:58:47 Alpheta SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
179290 10/11/2023 11:00:02 Alpheta strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1218 ms 1952 KB
179174 29/10/2023 00:40:42 Alpheta hvtqueen - Xếp hậu GNU C++11 Accepted 140 ms 2648 KB
179173 28/10/2023 23:56:11 Alpheta chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 2640 KB
179171 28/10/2023 23:41:50 Alpheta tohop - Tổ hợp GNU C++11 Accepted 31 ms 2640 KB
179170 28/10/2023 23:32:14 Alpheta hoanvi - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 2632 KB
179168 28/10/2023 22:56:53 Alpheta strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 1218 ms 2636 KB
179167 28/10/2023 22:46:51 Alpheta strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 1218 ms 2636 KB
179151 27/10/2023 21:36:39 Alpheta SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
179137 27/10/2023 06:49:29 Alpheta SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179135 26/10/2023 21:48:18 Alpheta SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
179123 24/10/2023 11:03:22 Alpheta MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
179121 24/10/2023 07:54:56 Alpheta BARR - Tạo mảng mới GNU C++11 Accepted 15 ms 3048 KB
179119 24/10/2023 06:49:41 Alpheta MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
179115 23/10/2023 10:40:15 Alpheta MMROW - Min max trên các hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
179114 23/10/2023 10:19:19 Alpheta MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
179113 23/10/2023 10:10:27 Alpheta MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
179112 23/10/2023 09:44:35 Alpheta GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
179111 21/10/2023 18:37:45 Alpheta MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 15 ms 3020 KB
179110 21/10/2023 18:28:03 Alpheta SPY - Điệp viên GNU C++11 Accepted 15 ms 2700 KB
179072 16/10/2023 10:04:41 Alpheta HANGPICS - Treo tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
179058 14/10/2023 11:09:54 Alpheta SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179057 14/10/2023 11:02:10 Alpheta ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
179052 13/10/2023 09:24:11 Alpheta HEPT - Hệ phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
179051 13/10/2023 09:23:26 Alpheta HEPT - Hệ phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
178905 05/10/2023 15:38:01 Alpheta DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
178904 05/10/2023 15:34:50 Alpheta REPL - Thay xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
178900 04/10/2023 20:58:09 Alpheta SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
178898 04/10/2023 20:48:04 Alpheta NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
176681 17/07/2023 20:05:29 Alpheta multi2 - Nhân hai số nguyên lớn Python 3 Accepted 109 ms 8284 KB
176680 17/07/2023 20:04:21 Alpheta multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ Python 3 Accepted 109 ms 6320 KB
176678 17/07/2023 19:45:48 Alpheta HVTFIBO - Số fibonaci Python 3 Accepted 109 ms 8264 KB
176676 17/07/2023 19:44:41 Alpheta SUBBIGNUM - Trừ số lớn Python 3 Accepted 125 ms 8288 KB
176674 17/07/2023 19:42:06 Alpheta ADDBIGNUM - Cộng số lớn Python 3 Accepted 109 ms 8268 KB
176625 15/07/2023 06:55:35 Alpheta SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176524 12/07/2023 17:29:17 Alpheta PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176467 11/07/2023 11:08:26 Alpheta TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176465 11/07/2023 10:55:04 Alpheta NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
176223 24/06/2023 17:37:23 Alpheta MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
176222 24/06/2023 17:00:11 Alpheta CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
176220 24/06/2023 14:49:59 Alpheta HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
176207 23/06/2023 19:31:00 Alpheta PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
176203 23/06/2023 15:26:55 Alpheta NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
176202 23/06/2023 14:59:26 Alpheta ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
176201 23/06/2023 14:58:37 Alpheta CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
176193 22/06/2023 17:39:34 Alpheta MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
176190 22/06/2023 14:22:14 Alpheta VN - Văn nghệ GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176188 22/06/2023 13:55:57 Alpheta DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176186 22/06/2023 13:35:36 Alpheta HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176185 22/06/2023 13:09:02 Alpheta XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176180 22/06/2023 11:10:54 Alpheta NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
176178 22/06/2023 11:01:17 Alpheta DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176176 22/06/2023 10:09:58 Alpheta 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
176174 22/06/2023 10:00:21 Alpheta trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
176173 22/06/2023 09:48:32 Alpheta SONGUYEN - Số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
176172 22/06/2023 09:42:38 Alpheta TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
176087 11/06/2023 18:48:08 Alpheta BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
176070 07/06/2023 09:28:21 Alpheta BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
176068 07/06/2023 09:09:46 Alpheta SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
175979 13/05/2023 08:48:35 Alpheta NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
175973 12/05/2023 22:18:02 Alpheta ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
175972 12/05/2023 21:44:04 Alpheta POS - Vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 3016 KB
175967 12/05/2023 18:30:25 Alpheta HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
175957 11/05/2023 20:53:49 Alpheta UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
175956 11/05/2023 20:50:27 Alpheta SODEP2 - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
175913 04/05/2023 20:33:27 Alpheta DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175911 04/05/2023 19:55:51 Alpheta TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
175910 04/05/2023 19:51:51 Alpheta FIBONACI - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175909 04/05/2023 19:34:13 Alpheta SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
175902 03/05/2023 19:48:33 Alpheta BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
175900 03/05/2023 19:04:07 Alpheta RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175897 03/05/2023 18:17:22 Alpheta PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175884 29/04/2023 10:04:30 Alpheta KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175868 26/04/2023 22:46:51 Alpheta TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
175864 26/04/2023 22:34:59 Alpheta COVUA - Cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175861 25/04/2023 22:58:53 Alpheta VONGTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175857 25/04/2023 22:34:40 Alpheta SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
175852 25/04/2023 22:19:59 Alpheta PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175851 25/04/2023 22:12:01 Alpheta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175840 24/04/2023 23:56:24 Alpheta MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175838 24/04/2023 23:49:42 Alpheta QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
Back to Top