Các bài giải được của tuanpham2604
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174682 23/11/2022 18:43:45 tuanpham2604 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 1180 KB
174648 18/11/2022 21:28:33 tuanpham2604 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
174646 18/11/2022 21:14:10 tuanpham2604 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
174645 18/11/2022 21:12:51 tuanpham2604 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174387 08/11/2022 18:11:14 tuanpham2604 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
174386 08/11/2022 17:08:48 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
174364 08/11/2022 15:35:46 tuanpham2604 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2780 KB
174343 05/11/2022 08:35:50 tuanpham2604 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
174179 22/10/2022 08:49:18 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 1984 ms 10376 KB
173659 10/09/2022 15:58:17 tuanpham2604 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
173645 02/09/2022 18:30:29 tuanpham2604 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Accepted 15 ms 2132 KB
173644 02/09/2022 18:28:59 tuanpham2604 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
173605 28/08/2022 14:23:59 tuanpham2604 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2700 KB
173576 25/08/2022 19:43:59 tuanpham2604 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173449 04/08/2022 09:35:28 tuanpham2604 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173412 29/07/2022 21:00:25 tuanpham2604 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
171877 13/04/2022 17:57:01 tuanpham2604 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2515 ms 9764 KB
171876 13/04/2022 16:42:15 tuanpham2604 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
171870 13/04/2022 08:05:49 tuanpham2604 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 484 ms 2668 KB
171868 13/04/2022 07:48:27 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Accepted 218 ms 7080 KB
171783 08/04/2022 08:51:25 tuanpham2604 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
171782 08/04/2022 08:49:48 tuanpham2604 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171726 07/04/2022 08:55:06 tuanpham2604 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
171703 06/04/2022 15:43:05 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171701 06/04/2022 09:49:47 tuanpham2604 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
171699 06/04/2022 08:20:03 tuanpham2604 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
171662 05/04/2022 08:13:22 tuanpham2604 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 2600 KB
171646 04/04/2022 22:05:05 tuanpham2604 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 578 ms 3748 KB
171642 04/04/2022 21:19:06 tuanpham2604 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171608 04/04/2022 07:46:10 tuanpham2604 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
171557 01/04/2022 10:19:40 tuanpham2604 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 140 ms 2588 KB
171554 01/04/2022 10:04:50 tuanpham2604 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 453 ms 2632 KB
171537 31/03/2022 17:59:00 tuanpham2604 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
171503 29/03/2022 16:38:35 tuanpham2604 FINDX - Tìm vị trí Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
171489 29/03/2022 15:05:05 tuanpham2604 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
171457 28/03/2022 20:07:47 tuanpham2604 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
171455 28/03/2022 18:56:18 tuanpham2604 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
171454 28/03/2022 18:16:35 tuanpham2604 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 781 ms 2024 KB
171451 28/03/2022 17:36:22 tuanpham2604 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 343 ms 40948 KB
171450 28/03/2022 17:21:02 tuanpham2604 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4078 ms 1880 KB
171426 25/03/2022 18:50:01 tuanpham2604 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
171412 24/03/2022 15:17:07 tuanpham2604 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 78 ms 1896 KB
171411 24/03/2022 14:32:20 tuanpham2604 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 265 ms 1956 KB
171408 24/03/2022 13:17:46 tuanpham2604 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171260 05/03/2022 18:57:24 tuanpham2604 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
171238 03/03/2022 15:25:38 tuanpham2604 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 437 ms 2604 KB
171208 02/03/2022 17:46:12 tuanpham2604 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
171207 02/03/2022 15:55:56 tuanpham2604 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4031 ms 1912 KB
171206 02/03/2022 15:47:25 tuanpham2604 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4875 ms 1908 KB
171204 02/03/2022 14:34:42 tuanpham2604 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1920 KB
171203 02/03/2022 14:28:11 tuanpham2604 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 140 ms 1920 KB
171201 02/03/2022 14:20:31 tuanpham2604 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 187 ms 1920 KB
171142 26/02/2022 20:14:36 tuanpham2604 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
171139 26/02/2022 19:55:21 tuanpham2604 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
171135 26/02/2022 19:35:18 tuanpham2604 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171132 26/02/2022 18:02:34 tuanpham2604 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171127 26/02/2022 17:21:10 tuanpham2604 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
171117 25/02/2022 16:47:17 tuanpham2604 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171095 24/02/2022 15:45:05 tuanpham2604 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
171082 23/02/2022 21:55:02 tuanpham2604 FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
171072 23/02/2022 20:21:57 tuanpham2604 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 109 ms 2620 KB
171070 23/02/2022 20:00:19 tuanpham2604 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2580 KB
171069 23/02/2022 18:18:15 tuanpham2604 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
171068 23/02/2022 17:56:09 tuanpham2604 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
171067 23/02/2022 17:36:30 tuanpham2604 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
171066 23/02/2022 17:33:37 tuanpham2604 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
171063 23/02/2022 16:16:42 tuanpham2604 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
171027 22/02/2022 16:21:52 tuanpham2604 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171014 22/02/2022 15:53:11 tuanpham2604 CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
170720 17/02/2022 13:56:36 tuanpham2604 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
170630 15/02/2022 13:51:29 tuanpham2604 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
168011 17/04/2021 13:50:15 tuanpham2604 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
167521 04/03/2021 15:15:19 tuanpham2604 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167515 04/03/2021 14:44:35 tuanpham2604 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167509 04/03/2021 14:29:43 tuanpham2604 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167491 25/02/2021 16:10:05 tuanpham2604 QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167488 25/02/2021 15:39:35 tuanpham2604 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167474 23/02/2021 15:56:43 tuanpham2604 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1340 KB
167472 23/02/2021 15:50:27 tuanpham2604 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167470 23/02/2021 15:20:26 tuanpham2604 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
167194 19/01/2021 15:43:31 tuanpham2604 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
167080 17/01/2021 06:52:33 tuanpham2604 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
167025 14/01/2021 15:59:09 tuanpham2604 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
167000 14/01/2021 14:51:22 tuanpham2604 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
166870 12/01/2021 16:50:02 tuanpham2604 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166853 12/01/2021 14:48:38 tuanpham2604 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
166852 12/01/2021 14:43:36 tuanpham2604 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
166851 12/01/2021 14:37:33 tuanpham2604 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166805 08/01/2021 14:36:38 tuanpham2604 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
166787 07/01/2021 16:25:49 tuanpham2604 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
166763 07/01/2021 14:52:54 tuanpham2604 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
166633 05/01/2021 14:58:02 tuanpham2604 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166626 05/01/2021 14:38:27 tuanpham2604 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
166625 05/01/2021 14:31:58 tuanpham2604 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
166624 05/01/2021 14:25:43 tuanpham2604 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 312 ms 2520 KB
165884 12/12/2020 09:14:01 tuanpham2604 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
164989 10/12/2020 16:28:53 tuanpham2604 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164985 10/12/2020 16:18:03 tuanpham2604 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 484 ms 2472 KB
164984 10/12/2020 16:12:10 tuanpham2604 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
164983 10/12/2020 16:06:07 tuanpham2604 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
164981 10/12/2020 15:52:18 tuanpham2604 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164980 10/12/2020 15:43:10 tuanpham2604 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164978 10/12/2020 15:30:58 tuanpham2604 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
164977 10/12/2020 15:16:09 tuanpham2604 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
164973 10/12/2020 14:50:10 tuanpham2604 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 484 KB
164967 10/12/2020 14:38:56 tuanpham2604 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
164961 10/12/2020 14:27:52 tuanpham2604 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 843 ms 2500 KB
164958 10/12/2020 14:15:24 tuanpham2604 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164550 03/12/2020 16:27:57 tuanpham2604 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164527 03/12/2020 15:44:16 tuanpham2604 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
164526 03/12/2020 15:41:23 tuanpham2604 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
164523 03/12/2020 15:30:01 tuanpham2604 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
164519 03/12/2020 15:24:30 tuanpham2604 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
164516 03/12/2020 15:14:59 tuanpham2604 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164501 03/12/2020 14:37:25 tuanpham2604 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
164499 03/12/2020 14:25:39 tuanpham2604 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164498 03/12/2020 14:18:46 tuanpham2604 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163986 26/11/2020 16:44:15 tuanpham2604 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
163981 26/11/2020 16:32:01 tuanpham2604 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163975 26/11/2020 16:23:48 tuanpham2604 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163972 26/11/2020 16:19:06 tuanpham2604 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163953 26/11/2020 15:56:05 tuanpham2604 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
163932 26/11/2020 15:34:09 tuanpham2604 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163927 26/11/2020 15:31:41 tuanpham2604 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163920 26/11/2020 15:27:53 tuanpham2604 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163918 26/11/2020 15:26:39 tuanpham2604 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163906 26/11/2020 15:19:05 tuanpham2604 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
163882 26/11/2020 14:57:39 tuanpham2604 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163813 26/11/2020 14:28:23 tuanpham2604 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
Back to Top