Các bài giải được của thinhhvt15
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182892 08/02/2024 19:36:12 thinhhvt15 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182889 08/02/2024 19:00:01 thinhhvt15 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
182888 07/02/2024 23:12:33 thinhhvt15 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182887 07/02/2024 22:57:41 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182876 06/02/2024 21:32:28 thinhhvt15 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
182874 06/02/2024 13:41:11 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
182873 06/02/2024 13:31:31 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
181007 22/12/2023 20:12:12 thinhhvt15 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
181004 22/12/2023 19:35:19 thinhhvt15 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
181001 22/12/2023 19:14:49 thinhhvt15 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
180926 19/12/2023 02:54:10 thinhhvt15 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
180925 19/12/2023 02:45:09 thinhhvt15 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
180923 19/12/2023 01:50:56 thinhhvt15 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
180922 19/12/2023 01:43:25 thinhhvt15 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
180530 08/12/2023 19:14:30 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
180529 08/12/2023 19:07:07 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180521 08/12/2023 18:04:25 thinhhvt15 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2680 KB
180512 07/12/2023 21:55:17 thinhhvt15 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180511 07/12/2023 21:43:46 thinhhvt15 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
180361 04/12/2023 16:55:46 thinhhvt15 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180360 04/12/2023 16:53:18 thinhhvt15 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
180319 02/12/2023 19:40:18 thinhhvt15 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
180316 02/12/2023 19:34:36 thinhhvt15 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180314 02/12/2023 17:05:48 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
180278 30/11/2023 11:42:25 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
180277 30/11/2023 11:40:10 thinhhvt15 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
180275 30/11/2023 11:34:42 thinhhvt15 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
180195 29/11/2023 17:38:52 thinhhvt15 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
179686 22/11/2023 15:03:34 thinhhvt15 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179685 22/11/2023 14:43:48 thinhhvt15 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 281 ms 2572 KB
179669 22/11/2023 03:05:01 thinhhvt15 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
179615 20/11/2023 16:13:05 thinhhvt15 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179614 20/11/2023 15:53:48 thinhhvt15 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179400 13/11/2023 02:49:15 thinhhvt15 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
179399 13/11/2023 02:42:37 thinhhvt15 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179396 13/11/2023 02:22:53 thinhhvt15 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
179361 12/11/2023 01:05:06 thinhhvt15 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179355 11/11/2023 21:14:20 thinhhvt15 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179343 11/11/2023 02:35:45 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179341 11/11/2023 02:34:06 thinhhvt15 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179340 11/11/2023 02:07:08 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179339 11/11/2023 01:31:58 thinhhvt15 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179336 11/11/2023 01:30:19 thinhhvt15 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179334 11/11/2023 01:29:11 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179333 11/11/2023 01:29:00 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179328 11/11/2023 01:10:35 thinhhvt15 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179325 11/11/2023 01:04:49 thinhhvt15 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179315 11/11/2023 00:46:32 thinhhvt15 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 265 ms 2568 KB
179193 03/11/2023 15:12:35 thinhhvt15 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179182 31/10/2023 23:40:16 thinhhvt15 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179181 31/10/2023 22:57:57 thinhhvt15 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
174892 14/12/2022 10:14:08 thinhhvt15 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
173490 14/08/2022 23:17:55 thinhhvt15 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
167910 03/04/2021 10:11:58 thinhhvt15 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 406 ms 1980 KB
167873 31/03/2021 15:57:57 thinhhvt15 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 1836 KB
167861 31/03/2021 15:02:10 thinhhvt15 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
167848 31/03/2021 13:08:44 thinhhvt15 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
167663 09/03/2021 16:15:50 thinhhvt15 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 187 ms 2556 KB
167623 09/03/2021 15:31:15 thinhhvt15 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2964 KB
167543 08/03/2021 15:56:09 thinhhvt15 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167505 28/02/2021 11:44:59 thinhhvt15 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2468 ms 2440 KB
167503 28/02/2021 11:39:13 thinhhvt15 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2500 ms 1820 KB
167502 28/02/2021 11:36:52 thinhhvt15 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1816 KB
167286 25/01/2021 09:39:12 thinhhvt15 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
167145 18/01/2021 14:37:42 thinhhvt15 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 171 ms 1808 KB
167124 18/01/2021 14:13:25 thinhhvt15 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 5203 ms 1796 KB
166977 13/01/2021 08:42:18 thinhhvt15 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
166961 13/01/2021 08:27:22 thinhhvt15 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 140 ms 1860 KB
166905 13/01/2021 07:52:52 thinhhvt15 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
166623 05/01/2021 13:39:06 thinhhvt15 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
166607 05/01/2021 12:32:09 thinhhvt15 div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
166481 03/01/2021 15:03:01 thinhhvt15 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
166404 30/12/2020 08:15:00 thinhhvt15 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 78 ms 1004 KB
166352 27/12/2020 22:31:21 thinhhvt15 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
166350 27/12/2020 21:58:06 thinhhvt15 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
166349 27/12/2020 21:47:20 thinhhvt15 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
166275 23/12/2020 14:23:42 thinhhvt15 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
166110 17/12/2020 13:08:02 thinhhvt15 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2820 KB
166109 17/12/2020 12:15:58 thinhhvt15 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
166040 16/12/2020 14:39:48 thinhhvt15 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 953 ms 6512 KB
166001 16/12/2020 12:17:26 thinhhvt15 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 984 ms 41624 KB
165966 15/12/2020 11:56:01 thinhhvt15 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 453 ms 3340 KB
164934 09/12/2020 18:50:59 thinhhvt15 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164933 09/12/2020 18:50:31 thinhhvt15 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
164908 09/12/2020 15:12:20 thinhhvt15 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
164372 01/12/2020 14:45:07 thinhhvt15 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
164309 01/12/2020 13:00:26 thinhhvt15 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164294 01/12/2020 12:05:25 thinhhvt15 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
164293 01/12/2020 12:01:21 thinhhvt15 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164173 30/11/2020 10:02:35 thinhhvt15 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164145 30/11/2020 09:37:30 thinhhvt15 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164070 28/11/2020 16:10:50 thinhhvt15 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
164010 27/11/2020 03:34:57 thinhhvt15 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164009 27/11/2020 03:27:16 thinhhvt15 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163774 25/11/2020 23:12:57 thinhhvt15 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163718 25/11/2020 14:56:30 thinhhvt15 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163716 25/11/2020 14:52:42 thinhhvt15 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163664 25/11/2020 12:08:11 thinhhvt15 FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
163576 19/11/2020 23:23:59 thinhhvt15 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
163570 19/11/2020 12:25:52 thinhhvt15 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2552 KB
163499 17/11/2020 05:01:35 thinhhvt15 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
163498 17/11/2020 04:38:11 thinhhvt15 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
163484 16/11/2020 13:31:36 thinhhvt15 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
163461 15/11/2020 08:35:44 thinhhvt15 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
163309 06/11/2020 21:56:28 thinhhvt15 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
163289 04/11/2020 18:34:46 thinhhvt15 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
163288 04/11/2020 18:28:11 thinhhvt15 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
163245 04/11/2020 15:00:51 thinhhvt15 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
163226 04/11/2020 14:49:48 thinhhvt15 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
163206 04/11/2020 14:37:05 thinhhvt15 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
163180 03/11/2020 13:16:53 thinhhvt15 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
163176 02/11/2020 20:49:23 thinhhvt15 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
163172 02/11/2020 13:31:56 thinhhvt15 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
162532 18/10/2020 23:51:48 thinhhvt15 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
162531 18/10/2020 23:40:51 thinhhvt15 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
161676 06/10/2020 18:57:28 thinhhvt15 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
161627 05/10/2020 12:13:52 thinhhvt15 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
161626 04/10/2020 12:58:35 thinhhvt15 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
161624 04/10/2020 12:08:20 thinhhvt15 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161210 27/09/2020 13:14:20 thinhhvt15 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161064 26/09/2020 10:44:34 thinhhvt15 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
161059 26/09/2020 10:01:10 thinhhvt15 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
161057 26/09/2020 09:52:11 thinhhvt15 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
161052 26/09/2020 09:43:49 thinhhvt15 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161048 26/09/2020 09:38:28 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161037 26/09/2020 09:03:01 thinhhvt15 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161033 26/09/2020 00:14:57 thinhhvt15 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
161028 25/09/2020 22:26:55 thinhhvt15 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161010 25/09/2020 06:25:30 thinhhvt15 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160970 24/09/2020 12:39:41 thinhhvt15 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 343 ms 2496 KB
160969 24/09/2020 11:17:29 thinhhvt15 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
160872 23/09/2020 07:38:37 thinhhvt15 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160869 23/09/2020 07:34:00 thinhhvt15 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160837 22/09/2020 12:06:58 thinhhvt15 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160812 21/09/2020 20:27:27 thinhhvt15 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
160804 21/09/2020 20:18:06 thinhhvt15 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
160800 21/09/2020 20:06:56 thinhhvt15 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160799 21/09/2020 19:25:25 thinhhvt15 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160692 21/09/2020 10:00:10 thinhhvt15 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160683 21/09/2020 09:48:03 thinhhvt15 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
160673 21/09/2020 09:25:39 thinhhvt15 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 875 ms 2536 KB
160664 21/09/2020 09:16:59 thinhhvt15 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160657 20/09/2020 23:45:46 thinhhvt15 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160653 20/09/2020 22:54:44 thinhhvt15 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160159 16/09/2020 14:52:32 thinhhvt15 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160076 16/09/2020 12:54:57 thinhhvt15 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159964 16/09/2020 08:03:40 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159818 14/09/2020 10:19:59 thinhhvt15 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
159700 13/09/2020 15:25:37 thinhhvt15 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
159679 11/09/2020 22:13:36 thinhhvt15 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159674 11/09/2020 21:37:11 thinhhvt15 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159632 10/09/2020 22:12:36 thinhhvt15 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159631 10/09/2020 22:08:28 thinhhvt15 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159604 10/09/2020 11:45:33 thinhhvt15 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159379 09/09/2020 21:44:05 thinhhvt15 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159370 09/09/2020 21:28:13 thinhhvt15 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159328 09/09/2020 20:27:30 thinhhvt15 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159324 09/09/2020 20:15:26 thinhhvt15 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159323 09/09/2020 20:11:07 thinhhvt15 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159321 09/09/2020 20:04:39 thinhhvt15 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159315 09/09/2020 19:34:40 thinhhvt15 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
Back to Top