Các bài giải được của daniel
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
176770 21/07/2023 09:40:34 daniel SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
176769 20/07/2023 18:05:56 daniel mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176768 20/07/2023 17:59:17 daniel TREEMIN2 - Cây khung nhỏ thứ nhì GNU C++11 Accepted 468 ms 29572 KB
176759 20/07/2023 16:13:49 daniel horse - Mã đi tuần GNU C++11 Accepted 156 ms 1936 KB
176758 20/07/2023 15:55:55 daniel hvtqueen - Xếp hậu GNU C++11 Accepted 468 ms 1924 KB
176757 20/07/2023 15:40:47 daniel tohop - Tổ hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
176752 20/07/2023 10:09:15 daniel chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++11 Accepted 328 ms 1928 KB
176751 20/07/2023 10:01:35 daniel hoanvi - Hoán vị GNU C++11 Accepted 140 ms 1920 KB
176750 20/07/2023 09:57:36 daniel strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 3406 ms 2592 KB
176748 19/07/2023 17:22:04 daniel ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
176746 19/07/2023 16:46:47 daniel multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2680 KB
176742 19/07/2023 15:56:35 daniel div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176739 19/07/2023 11:33:44 daniel MEETING - Gặp gỡ GNU C++11 Accepted 31 ms 2876 KB
176738 19/07/2023 11:32:24 daniel ALCHEMY - Giả kim thuật GNU C++11 Accepted 15 ms 2700 KB
176737 19/07/2023 11:32:00 daniel MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2720 KB
176736 19/07/2023 11:31:28 daniel LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Accepted 500 ms 15440 KB
176735 19/07/2023 11:31:05 daniel DISTANCE - Khoảng cách trên cây GNU C++11 Accepted 468 ms 15440 KB
176734 19/07/2023 11:30:43 daniel BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176733 19/07/2023 11:30:12 daniel LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2) GNU C++11 Accepted 750 ms 15380 KB
176732 19/07/2023 11:29:50 daniel LUBENICA - Mạng lưới giao thông GNU C++11 Accepted 750 ms 32028 KB
176731 19/07/2023 11:29:28 daniel DQUERY - Khảo sát đường đua GNU C++11 Accepted 125 ms 13028 KB
176730 19/07/2023 11:29:07 daniel FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Accepted 31 ms 4988 KB
176729 19/07/2023 11:28:29 daniel ONEWAY - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 31 ms 7328 KB
176728 19/07/2023 11:27:58 daniel COMNET - Truyền tin GNU C++11 Accepted 296 ms 28508 KB
176727 19/07/2023 11:26:51 daniel XUNGYEU - Nút st - xung yếu GNU C++11 Accepted 46 ms 2872 KB
176726 19/07/2023 11:26:24 daniel MESSAGE - Truyền tin GNU C++11 Accepted 31 ms 2684 KB
176725 19/07/2023 11:25:57 daniel CHESS - Bàn cờ thế GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176723 19/07/2023 11:24:18 daniel TIVI - Ti vi GNU C++11 Accepted 15 ms 2808 KB
176722 19/07/2023 11:24:01 daniel MONORAIL - Tàu cao tốc GNU C++11 Accepted 31 ms 2880 KB
176721 19/07/2023 11:23:45 daniel WORLDNET - Truyền dữ liệu GNU C++11 Accepted 265 ms 13252 KB
176720 19/07/2023 11:23:07 daniel SECURITY - Bảo vệ GNU C++11 Accepted 328 ms 8700 KB
176719 19/07/2023 11:22:45 daniel GRAPH - Liên thông GNU C++11 Accepted 78 ms 3988 KB
176718 19/07/2023 11:22:12 daniel ONEARC - Mạng máy tính GNU C++11 Accepted 31 ms 2684 KB
176717 19/07/2023 11:21:40 daniel GRAPH1 - Đồ thị có hướng GNU C++11 Accepted 640 ms 17576 KB
176716 19/07/2023 11:21:20 daniel GLOBALNET - Truyền dữ liệu 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 3140 KB
176715 19/07/2023 11:21:06 daniel CONVEYER - Băng chuyền GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176714 19/07/2023 11:20:41 daniel STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 140 ms 5660 KB
176713 19/07/2023 11:15:52 daniel div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176711 19/07/2023 11:02:18 daniel multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++11 Accepted 31 ms 2688 KB
176706 19/07/2023 10:28:58 daniel CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Accepted 46 ms 2256 KB
176704 19/07/2023 10:09:24 daniel ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
176703 19/07/2023 10:03:05 daniel HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
176702 19/07/2023 09:58:56 daniel SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
176701 19/07/2023 09:46:05 daniel ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
176700 18/07/2023 16:35:29 daniel COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 2531 ms 6812 KB
176697 18/07/2023 15:50:30 daniel TNUM - Số 3 ước GNU C++11 Accepted 250 ms 2636 KB
176696 18/07/2023 15:45:26 daniel GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1928 KB
176695 18/07/2023 15:42:11 daniel tn - Trực nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
176693 18/07/2023 15:30:42 daniel SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 26004 KB
176691 18/07/2023 15:20:54 daniel JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
176562 13/07/2023 16:58:00 daniel HOPMAT - Họp mặt GNU C++11 Accepted 31 ms 2620 KB
176559 13/07/2023 16:23:14 daniel ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++11 Accepted 31 ms 2648 KB
176554 13/07/2023 15:54:16 daniel MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
176553 13/07/2023 15:53:54 daniel COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
176541 13/07/2023 15:13:04 daniel ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
176539 13/07/2023 11:30:16 daniel ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176538 13/07/2023 11:10:33 daniel SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
176536 13/07/2023 10:45:17 daniel NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176535 13/07/2023 10:32:23 daniel CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176534 13/07/2023 10:21:49 daniel REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
176532 13/07/2023 10:05:58 daniel NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176530 13/07/2023 09:38:27 daniel WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176528 12/07/2023 17:38:21 daniel BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176525 12/07/2023 17:33:30 daniel DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176523 12/07/2023 17:29:02 daniel FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176520 12/07/2023 17:18:36 daniel XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176519 12/07/2023 17:17:34 daniel SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
176518 12/07/2023 17:08:36 daniel VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176517 12/07/2023 16:59:44 daniel dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2828 KB
176513 12/07/2023 16:25:25 daniel SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
176512 12/07/2023 16:21:04 daniel POS - Vị trí GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
176511 12/07/2023 16:16:29 daniel TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176509 12/07/2023 16:12:05 daniel ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
176507 12/07/2023 16:08:50 daniel ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
176503 12/07/2023 16:05:55 daniel MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176498 12/07/2023 15:51:10 daniel BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
176497 12/07/2023 15:41:08 daniel XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
176495 12/07/2023 15:36:56 daniel XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
176492 12/07/2023 10:57:36 daniel FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
176491 12/07/2023 10:43:59 daniel YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
176490 12/07/2023 10:35:10 daniel MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
176489 12/07/2023 10:21:40 daniel MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
176488 12/07/2023 10:14:38 daniel MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
176487 12/07/2023 10:06:32 daniel MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
176486 12/07/2023 09:54:59 daniel MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
176484 12/07/2023 09:49:34 daniel MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
176483 12/07/2023 09:43:42 daniel MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
176482 12/07/2023 09:32:59 daniel MAXSEQ - Dãy con không giảm dài nhất GNU C++ Accepted 156 ms 9280 KB
176479 11/07/2023 17:10:47 daniel EXPRESS - Khôi phục biểu thức GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
176472 11/07/2023 16:13:07 daniel MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
176471 11/07/2023 15:58:08 daniel LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
176457 10/07/2023 16:46:10 daniel BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
176455 10/07/2023 16:18:28 daniel PTRANG - Phân trang GNU C++ Accepted 31 ms 3528 KB
176453 10/07/2023 14:49:11 daniel BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
176451 10/07/2023 10:26:39 daniel MAP - Đưa người lên sao hỏa GNU C++ Accepted 250 ms 10156 KB
176450 10/07/2023 10:11:05 daniel garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Accepted 265 ms 16604 KB
176449 10/07/2023 09:45:10 daniel STEPS - Leo bậc thang GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
176447 09/07/2023 10:18:07 daniel BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 140 ms 2580 KB
176443 08/07/2023 17:03:56 daniel BABYLON - Tháp babylon GNU C++ Accepted 15 ms 3220 KB
176441 08/07/2023 16:00:41 daniel STONES - Vun sỏi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176440 08/07/2023 10:34:38 daniel CABLE - Nối mạng máy tính GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
176438 08/07/2023 10:13:43 daniel COIN - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176435 08/07/2023 09:13:40 daniel PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 3268 KB
176434 08/07/2023 08:12:46 daniel LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3404 KB
176432 07/07/2023 17:48:32 daniel EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
176429 07/07/2023 15:48:07 daniel KSEQ - Dãy con GNU C++ Accepted 15 ms 2844 KB
176426 07/07/2023 10:27:08 daniel DOMINO - DOMINO GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
176424 07/07/2023 09:53:37 daniel HCN - Các hình chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
176422 06/07/2023 23:51:33 daniel SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
176420 06/07/2023 22:29:50 daniel BITONIC - Dãy hình nón GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
176419 06/07/2023 20:37:20 daniel STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
176417 06/07/2023 17:18:52 daniel CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 109 ms 1952 KB
176415 06/07/2023 16:57:34 daniel LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176401 05/07/2023 16:48:28 daniel LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176400 05/07/2023 16:19:41 daniel KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 11744 KB
176399 05/07/2023 15:44:41 daniel BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176396 05/07/2023 15:21:57 daniel DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 140 ms 2632 KB
176377 05/07/2023 10:49:26 daniel CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176376 05/07/2023 10:48:34 daniel trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176375 05/07/2023 10:47:43 daniel TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176374 05/07/2023 10:46:21 daniel HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
176373 05/07/2023 10:26:21 daniel PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176371 05/07/2023 10:20:55 daniel RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
176369 05/07/2023 10:13:56 daniel NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176368 05/07/2023 10:00:13 daniel OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 328 ms 4584 KB
176317 04/07/2023 09:52:20 daniel BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176316 04/07/2023 09:46:11 daniel PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176313 04/07/2023 09:23:49 daniel DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176312 04/07/2023 09:15:37 daniel TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
176311 04/07/2023 08:51:19 daniel SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176310 04/07/2023 08:38:48 daniel SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176309 03/07/2023 22:34:01 daniel OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176305 03/07/2023 22:18:27 daniel CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
176304 03/07/2023 21:55:12 daniel COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176292 03/07/2023 11:01:26 daniel MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176291 03/07/2023 10:38:48 daniel COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176288 03/07/2023 10:08:46 daniel PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
176287 03/07/2023 10:01:09 daniel PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176285 03/07/2023 09:43:53 daniel GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176284 03/07/2023 09:35:06 daniel BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
176283 03/07/2023 09:13:56 daniel SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176282 03/07/2023 09:06:57 daniel SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176281 01/07/2023 22:37:22 daniel FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
176280 01/07/2023 22:28:59 daniel TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
176279 01/07/2023 22:19:06 daniel DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176278 01/07/2023 22:14:37 daniel SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176276 01/07/2023 22:07:16 daniel UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
176275 01/07/2023 20:55:06 daniel NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
176273 01/07/2023 20:24:57 daniel SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176271 01/07/2023 20:13:49 daniel SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
176270 01/07/2023 20:04:03 daniel NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176269 01/07/2023 19:54:39 daniel QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176268 01/07/2023 19:22:36 daniel QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176267 30/06/2023 23:53:20 daniel MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176266 30/06/2023 23:49:28 daniel SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176265 30/06/2023 23:46:23 daniel HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176264 30/06/2023 23:31:10 daniel VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176259 30/06/2023 17:03:06 daniel COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176257 30/06/2023 16:30:20 daniel 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176256 30/06/2023 16:03:47 daniel TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176255 30/06/2023 11:22:14 daniel HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
176251 30/06/2023 10:49:35 daniel HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
176248 30/06/2023 10:32:51 daniel KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176247 30/06/2023 10:23:11 daniel HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176246 30/06/2023 10:12:39 daniel SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
176245 30/06/2023 10:04:30 daniel 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
Back to Top