Danh sách bài tập của admin
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
mazemaze1 Mê cung Quay lui 18
garbage Thu gom rác thải Quy hoạch động 6
STEPS Leo bậc thang Quy hoạch động 4
JOINNUM Ghép số Sắp xếp 18
SUBARRAY Dãy con Sắp xếp, Tìm kiếm nhị phân 18
mazemaze Mê cung Quay lui 1
horse Mã đi tuần Quay lui 18
hvtqueen Xếp hậu Quay lui 36
tohop Tổ hợp Quay lui 44
chinhhop Chỉnh hợp Quay lui 42
hoanvi Hoán vị Quay lui 46
strbin Xâu nhị phân Quay lui 38
div2 Chia hai số nguyên lớn 08. Số học, Xử lý số lớn 5
div1 Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ Xử lý số lớn 15
multi2 Nhân hai số nguyên lớn Xử lý số lớn 4
multi1 Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ Xử lý số lớn 17
ptfibonaci Phần tích thành tổng FIBONACI 08. Số học, Xử lý số lớn 3
CFIBONACI Đếm số lượng số Fibonaci 08. Số học, Xử lý số lớn 19
HVTFIBO Số fibonaci 08. Số học, Xử lý số lớn 28
ADDBIG Tổng số nguyên dương lớn có dấu 08. Số học, Xử lý số lớn 23
SUBBIGNUM Trừ số lớn 08. Số học, Xử lý số lớn 29
ADDBIGNUM Cộng số lớn 08. Số học, Xử lý số lớn 37
COUNTPRI Đếm số nguyên tố 08. Số học 19
dayucln Dãy ước số chung lớn nhất 08. Số học 12
SPRIME Số siêu nguyên tố 08. Số học 22
MINSUM Tổng nhỏ nhất 08. Số học 16
TNUM Số 3 ước 08. Số học 26
GCDMAX GCD lớn nhất 08. Số học 26
tn Trực nhật 08. Số học 27
VN Văn nghệ 03. Vòng lặp, 08. Số học 65
BANMOI Làm quen bạn mới DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 2
ROBOT ROBOT 06. Kiểu xâu 42
SPY Điệp viên 06. Kiểu xâu 24
NGOAC Dãy ngoặc 06. Kiểu xâu 40
CHAR Đếm chữ cái 06. Kiểu xâu 45
TREEMIN2 Cây khung nhỏ thứ nhì DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 5
DQUERY Khảo sát đường đua DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 5
LUBENICA Mạng lưới giao thông DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 4
LCA1 Cha chung gần nhất (version 2) DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 6
DISTANCE Khoảng cách trên cây DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 5
LCA Nút cha chung gần nhất DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 8
DELX Xóa ký tự 06. Kiểu xâu 60
REPL Thay xâu 06. Kiểu xâu 39
NAME Chuẩn hóa xâu 06. Kiểu xâu 46
WORDS Đếm từ 06. Kiểu xâu 59
FINDX Tìm vị trí 06. Kiểu xâu 69
SPACE Ký tự trắng 06. Kiểu xâu 86
BCOUNT Đếm các ký tự số 06. Kiểu xâu 59
XAUDN Xâu đảo ngược 06. Kiểu xâu 74
BARR Tạo mảng mới 05. Mảng 2 chiều 24
XOAYOC2 Ma trận xoáy ốc 2 05. Mảng 2 chiều 18
XOAYOC Ma trận xoáy ốc 05. Mảng 2 chiều 20
FOOTBALL Bóng đá 05. Mảng 2 chiều 15
YENNGUA Phần tử yên ngựa 05. Mảng 2 chiều 22
MTNT Tìm số nguyên tố 05. Mảng 2 chiều 26
MTDX Ma trận đối xứng 05. Mảng 2 chiều 23
MMCOL Min max trên các cột 05. Mảng 2 chiều 29
MMROW Min max trên các hàng 05. Mảng 2 chiều 33
MTMINMAX Giá trị min max 05. Mảng 2 chiều 35
MTSUM Các tổng trên ma trận 05. Mảng 2 chiều 40
MTDV Ma trận đơn vị 05. Mảng 2 chiều 41
SODEP2 Số đẹp 04. Kiểu dữ liệu mảng 57
POS Vị trí 04. Kiểu dữ liệu mảng 61
TBC Trung bình cộng 04. Kiểu dữ liệu mảng 75
ARRSUM Tổng trên dãy số 04. Kiểu dữ liệu mảng 57
ARRSORT Sắp xếp dãy số 04. Kiểu dữ liệu mảng 62
MAXMIN Phần tử max, min 04. Kiểu dữ liệu mảng 58
EXPRESS Khôi phục biểu thức Quy hoạch động 2
CABLE Nối mạng máy tính Quy hoạch động 8
STONES Vun sỏi Quy hoạch động 3
LNACS Dãy con không liền kề dài nhất Quy hoạch động 8
PALINPART Phân tích đối xứng Quy hoạch động 4
CUTTING Cắt gỗ Quy hoạch động 16
LPS Xâu con đối xứng dài nhất Quy hoạch động 16
COIN Đổi tiền Quy hoạch động 5
KNAPSACK Bài toán cái túi Quy hoạch động 37
EDITDIST Biến đổi xâu ký tự Quy hoạch động 5
LCS Xâu con chung dài nhất Quy hoạch động 38
BABYLON Tháp babylon Quy hoạch động 3
MSIS Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất Quy hoạch động 15
LIS Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động 26
MAZE Mê cung DFS-BFS cơ bản 11
ZERO Đường đi đến số 0 DFS-BFS cơ bản 17
BACTERIA Vi khuẩn DFS-BFS cơ bản 9
MEETING Gặp gỡ DFS-BFS nâng cao 7
XUNGYEU Nút st - xung yếu DFS-BFS nâng cao 7
STABLE Ổn định DFS-BFS nâng cao 3
TIVI Ti vi DFS-BFS nâng cao 6
GRAPH1 Đồ thị có hướng DFS-BFS nâng cao, Tìm kiếm nhị phân 3
HIERARCHY Phân cấp thứ bậc DFS-BFS nâng cao 2
COMNET Truyền tin DFS-BFS nâng cao, Tìm kiếm nhị phân 7
HOPMAT Họp mặt DFS-BFS cơ bản 10
ISLAND Hệ thống đảo cung cấp xăng DFS-BFS cơ bản 10
COW Con bò hư hỏng DFS-BFS cơ bản 14
CONVEYER Băng chuyền DFS-BFS nâng cao 3
CHESS Bàn cờ thế DFS-BFS nâng cao 6
ALCHEMY Giả kim thuật DFS-BFS cơ bản 6
MAXCYCLE Đường đua dài nhất DFS-BFS cơ bản 6
GRAPH Liên thông DFS-BFS nâng cao 5
SECURITY Bảo vệ DFS-BFS nâng cao 4
GLOBALNET Truyền dữ liệu 2 DFS-BFS nâng cao 3
WORLDNET Truyền dữ liệu DFS-BFS nâng cao 5
MONORAIL Tàu cao tốc DFS-BFS nâng cao 5
ONEARC Mạng máy tính DFS-BFS nâng cao 3
FLOWERS Tặng hoa kiểu Úc DFS-BFS nâng cao 7
ONEWAY Đường một chiều DFS-BFS nâng cao 7
MESSAGE Truyền tin DFS-BFS nâng cao 6
STUDY Kế hoạch học tập Quy hoạch động 4
REDHOOD Cô bé quàng khăn đỏ Quy hoạch động, Xử lý số lớn 0
KSEQ Dãy con Quy hoạch động 7
MAP Đưa người lên sao hỏa Quy hoạch động, Tìm kiếm nhị phân 8
HOUSE Những ngôi nhà Quy hoạch động 0
SUCKHOE Công thức cho sức khỏe Quy hoạch động 2
BRIDGE Qua cầu Quy hoạch động 8
BANK Gửi tiền ngân hàng Quy hoạch động 6
DEFENSE Tuyến phòng vệ Quy hoạch động 30
BULLS Xếp bò Quy hoạch động 28
BITONIC Dãy hình nón Quy hoạch động 7
HCN Các hình chữ nhật Quy hoạch động 9
PTRANG Phân trang Quy hoạch động 2
MAXSEQ Dãy con không giảm dài nhất Quy hoạch động 2
LATGACH Lát gạch Quy hoạch động, Xử lý số lớn 1
DOMINO DOMINO Quy hoạch động 5
BOTTLES Thằng bờm và phú ông Quy hoạch động 13
HAND Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 04. Kiểu dữ liệu mảng 45
PRIME Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 03. Vòng lặp 61
RISI Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 03. Vòng lặp 52
NUMB Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 03. Vòng lặp, 08. Số học 59
OLYMPIC Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) 04. Kiểu dữ liệu mảng 27
BOYGIRL Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) 06. Kiểu xâu 54
PTRINH Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) 02. Câu lệnh rẽ nhánh 66
DOITIEN Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) 01.Tính toán đơn giản 124
TRAUCO Trăm trâu trăm cỏ 03. Vòng lặp 31
SOLVE Giải phương trình 03. Vòng lặp 25
SONGUON Số nguồn 03. Vòng lặp 41
OCSEN Ốc sên leo cột 02. Câu lệnh rẽ nhánh 83
CROSSCOWI Ghé thăm trang trại 04. Kiểu dữ liệu mảng 25
COWSORT Sắp xếp bò 04. Kiểu dữ liệu mảng 21
MILKMEGER Trộn sữa 04. Kiểu dữ liệu mảng 24
COWHERDING Di chuyển bò 02. Câu lệnh rẽ nhánh 47
PTICH Thừa số nguyên tố 03. Vòng lặp 48
PITAGO3 Bộ số Pitago 03. Vòng lặp 45
GUITIEN Gửi tiền ngân hàng 03. Vòng lặp 48
BANCOVUA Bàn cờ vua 03. Vòng lặp 63
SOBANBE Số bạn bè 03. Vòng lặp 71
SODEP Số đẹp 03. Vòng lặp 79
FIBONACI Số fibonaci 03. Vòng lặp 47
TGVUONG Tam giác vuông 03. Vòng lặp 68
DAONGUOC Số đảo ngược 03. Vòng lặp 74
SOPHONGPHU Số phong phú 03. Vòng lặp 87
UCLN3 Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên 03. Vòng lặp 57
NTSINHDOI Số nguyên tố sinh đôi 03. Vòng lặp 53
SOHH Tìm các số hoàn hảo 03. Vòng lặp 49
SOHOANHAO Số hoàn hảo 03. Vòng lặp 77
NGUYENTO Kiểm tra số nguyên tố 03. Vòng lặp 100
QUANPHAO Quân pháo cờ tướng 02. Câu lệnh rẽ nhánh 29
QUANTOT Quân tốt cờ tướng 02. Câu lệnh rẽ nhánh 44
MINMAX4 Giá trị min max 02. Câu lệnh rẽ nhánh 100
SORT3 Sắp xếp 3 số 02. Câu lệnh rẽ nhánh 111
HANGPICS Treo tranh 02. Câu lệnh rẽ nhánh 46
VONGTAY Vòng tay 02. Câu lệnh rẽ nhánh 62
COVUA Cờ vua 02. Câu lệnh rẽ nhánh 50
4DIEM Điểm trong tam giác 02. Câu lệnh rẽ nhánh 41
TAMGIAC Kiểm tra tam giác 02. Câu lệnh rẽ nhánh 102
HEPT Hệ phương trình 02. Câu lệnh rẽ nhánh 68
HAMSO Giá trị hàm số 02. Câu lệnh rẽ nhánh 82
KYTU Kiểm tra ký tự 02. Câu lệnh rẽ nhánh 115
HHCN Hình hộp chữ nhật 01.Tính toán đơn giản 129
SONGUYEN Số nguyên 01.Tính toán đơn giản 142
4SONGUYEN Bốn số nguyên 01.Tính toán đơn giản 138
CVDT Chu vi, diện tích 01.Tính toán đơn giản 127
trungbinh Trung bình cộng, trung bình nhân 01.Tính toán đơn giản 141
TONG Tổng A + B 01.Tính toán đơn giản 175
Back to Top