Danh sách bài tập của admin
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
mazemaze1 Mê cung Quay lui 15
garbage Thu gom rác thải Quy hoạch động 5
STEPS Leo bậc thang Quy hoạch động 2
JOINNUM Ghép số Sắp xếp 13
SUBARRAY Dãy con Sắp xếp, Tìm kiếm nhị phân 15
mazemaze Mê cung Quay lui 1
horse Mã đi tuần Quay lui 17
hvtqueen Xếp hậu Quay lui 33
tohop Tổ hợp Quay lui 41
chinhhop Chỉnh hợp Quay lui 39
hoanvi Hoán vị Quay lui 42
strbin Xâu nhị phân Quay lui 34
div2 Chia hai số nguyên lớn 08. Số học, Xử lý số lớn 3
div1 Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ Xử lý số lớn 13
multi2 Nhân hai số nguyên lớn Xử lý số lớn 1
multi1 Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ Xử lý số lớn 15
ptfibonaci Phần tích thành tổng FIBONACI 08. Số học, Xử lý số lớn 2
CFIBONACI Đếm số lượng số Fibonaci 08. Số học, Xử lý số lớn 17
HVTFIBO Số fibonaci 08. Số học, Xử lý số lớn 24
ADDBIG Tổng số nguyên dương lớn có dấu 08. Số học, Xử lý số lớn 19
SUBBIGNUM Trừ số lớn 08. Số học, Xử lý số lớn 24
ADDBIGNUM Cộng số lớn 08. Số học, Xử lý số lớn 32
COUNTPRI Đếm số nguyên tố 08. Số học 11
dayucln Dãy ước số chung lớn nhất 08. Số học 6
SPRIME Số siêu nguyên tố 08. Số học 17
MINSUM Tổng nhỏ nhất 08. Số học 13
TNUM Số 3 ước 08. Số học 20
GCDMAX GCD lớn nhất 08. Số học 21
tn Trực nhật 08. Số học 22
VN Văn nghệ 03. Vòng lặp, 08. Số học 51
BANMOI Làm quen bạn mới DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 1
ROBOT ROBOT 06. Kiểu xâu 35
SPY Điệp viên 06. Kiểu xâu 16
NGOAC Dãy ngoặc 06. Kiểu xâu 36
CHAR Đếm chữ cái 06. Kiểu xâu 36
TREEMIN2 Cây khung nhỏ thứ nhì DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 3
DQUERY Khảo sát đường đua DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 3
LUBENICA Mạng lưới giao thông DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 2
LCA1 Cha chung gần nhất (version 2) DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 4
DISTANCE Khoảng cách trên cây DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 3
LCA Nút cha chung gần nhất DFS-BFS cơ bản, LCA, Quy hoạch động 5
DELX Xóa ký tự 06. Kiểu xâu 51
REPL Thay xâu 06. Kiểu xâu 31
NAME Chuẩn hóa xâu 06. Kiểu xâu 39
WORDS Đếm từ 06. Kiểu xâu 48
FINDX Tìm vị trí 06. Kiểu xâu 63
SPACE Ký tự trắng 06. Kiểu xâu 75
BCOUNT Đếm các ký tự số 06. Kiểu xâu 52
XAUDN Xâu đảo ngược 06. Kiểu xâu 64
BARR Tạo mảng mới 05. Mảng 2 chiều 18
XOAYOC2 Ma trận xoáy ốc 2 05. Mảng 2 chiều 12
XOAYOC Ma trận xoáy ốc 05. Mảng 2 chiều 15
FOOTBALL Bóng đá 05. Mảng 2 chiều 10
YENNGUA Phần tử yên ngựa 05. Mảng 2 chiều 18
MTNT Tìm số nguyên tố 05. Mảng 2 chiều 21
MTDX Ma trận đối xứng 05. Mảng 2 chiều 18
MMCOL Min max trên các cột 05. Mảng 2 chiều 22
MMROW Min max trên các hàng 05. Mảng 2 chiều 26
MTMINMAX Giá trị min max 05. Mảng 2 chiều 27
MTSUM Các tổng trên ma trận 05. Mảng 2 chiều 32
MTDV Ma trận đơn vị 05. Mảng 2 chiều 33
SODEP2 Số đẹp 04. Kiểu dữ liệu mảng 49
POS Vị trí 04. Kiểu dữ liệu mảng 53
TBC Trung bình cộng 04. Kiểu dữ liệu mảng 65
ARRSUM Tổng trên dãy số 04. Kiểu dữ liệu mảng 50
ARRSORT Sắp xếp dãy số 04. Kiểu dữ liệu mảng 56
MAXMIN Phần tử max, min 04. Kiểu dữ liệu mảng 50
EXPRESS Khôi phục biểu thức Quy hoạch động 0
CABLE Nối mạng máy tính Quy hoạch động 6
STONES Vun sỏi Quy hoạch động 2
LNACS Dãy con không liền kề dài nhất Quy hoạch động 6
PALINPART Phân tích đối xứng Quy hoạch động 2
CUTTING Cắt gỗ Quy hoạch động 14
LPS Xâu con đối xứng dài nhất Quy hoạch động 14
COIN Đổi tiền Quy hoạch động 4
KNAPSACK Bài toán cái túi Quy hoạch động 32
EDITDIST Biến đổi xâu ký tự Quy hoạch động 3
LCS Xâu con chung dài nhất Quy hoạch động 34
BABYLON Tháp babylon Quy hoạch động 1
MSIS Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất Quy hoạch động 13
LIS Dãy con tăng dài nhất Quy hoạch động 22
MAZE Mê cung DFS-BFS cơ bản 8
ZERO Đường đi đến số 0 DFS-BFS cơ bản 15
BACTERIA Vi khuẩn DFS-BFS cơ bản 6
MEETING Gặp gỡ DFS-BFS nâng cao 5
XUNGYEU Nút st - xung yếu DFS-BFS nâng cao 5
STABLE Ổn định DFS-BFS nâng cao 1
TIVI Ti vi DFS-BFS nâng cao 4
GRAPH1 Đồ thị có hướng DFS-BFS nâng cao, Tìm kiếm nhị phân 1
HIERARCHY Phân cấp thứ bậc DFS-BFS nâng cao 2
COMNET Truyền tin DFS-BFS nâng cao, Tìm kiếm nhị phân 5
HOPMAT Họp mặt DFS-BFS cơ bản 7
ISLAND Hệ thống đảo cung cấp xăng DFS-BFS cơ bản 8
COW Con bò hư hỏng DFS-BFS cơ bản 10
CONVEYER Băng chuyền DFS-BFS nâng cao 1
CHESS Bàn cờ thế DFS-BFS nâng cao 4
ALCHEMY Giả kim thuật DFS-BFS cơ bản 4
MAXCYCLE Đường đua dài nhất DFS-BFS cơ bản 2
GRAPH Liên thông DFS-BFS nâng cao 3
SECURITY Bảo vệ DFS-BFS nâng cao 2
GLOBALNET Truyền dữ liệu 2 DFS-BFS nâng cao 1
WORLDNET Truyền dữ liệu DFS-BFS nâng cao 3
MONORAIL Tàu cao tốc DFS-BFS nâng cao 3
ONEARC Mạng máy tính DFS-BFS nâng cao 1
FLOWERS Tặng hoa kiểu Úc DFS-BFS nâng cao 5
ONEWAY Đường một chiều DFS-BFS nâng cao 5
MESSAGE Truyền tin DFS-BFS nâng cao 4
STUDY Kế hoạch học tập Quy hoạch động 3
REDHOOD Cô bé quàng khăn đỏ Quy hoạch động, Xử lý số lớn 0
KSEQ Dãy con Quy hoạch động 6
MAP Đưa người lên sao hỏa Quy hoạch động, Tìm kiếm nhị phân 6
HOUSE Những ngôi nhà Quy hoạch động 0
SUCKHOE Công thức cho sức khỏe Quy hoạch động 1
BRIDGE Qua cầu Quy hoạch động 5
BANK Gửi tiền ngân hàng Quy hoạch động 5
DEFENSE Tuyến phòng vệ Quy hoạch động 28
BULLS Xếp bò Quy hoạch động 27
BITONIC Dãy hình nón Quy hoạch động 6
HCN Các hình chữ nhật Quy hoạch động 8
PTRANG Phân trang Quy hoạch động 1
MAXSEQ Dãy con không giảm dài nhất Quy hoạch động 0
LATGACH Lát gạch Quy hoạch động, Xử lý số lớn 1
DOMINO DOMINO Quy hoạch động 3
BOTTLES Thằng bờm và phú ông Quy hoạch động 11
HAND Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 04. Kiểu dữ liệu mảng 37
PRIME Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 03. Vòng lặp 48
RISI Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 03. Vòng lặp 46
NUMB Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) 03. Vòng lặp, 08. Số học 49
OLYMPIC Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) 04. Kiểu dữ liệu mảng 21
BOYGIRL Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) 06. Kiểu xâu 48
PTRINH Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) 02. Câu lệnh rẽ nhánh 61
DOITIEN Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) 01.Tính toán đơn giản 117
TRAUCO Trăm trâu trăm cỏ 03. Vòng lặp 26
SOLVE Giải phương trình 03. Vòng lặp 21
SONGUON Số nguồn 03. Vòng lặp 35
OCSEN Ốc sên leo cột 02. Câu lệnh rẽ nhánh 78
CROSSCOWI Ghé thăm trang trại 04. Kiểu dữ liệu mảng 21
COWSORT Sắp xếp bò 04. Kiểu dữ liệu mảng 18
MILKMEGER Trộn sữa 04. Kiểu dữ liệu mảng 19
COWHERDING Di chuyển bò 02. Câu lệnh rẽ nhánh 43
PTICH Thừa số nguyên tố 03. Vòng lặp 39
PITAGO3 Bộ số Pitago 03. Vòng lặp 37
GUITIEN Gửi tiền ngân hàng 03. Vòng lặp 40
BANCOVUA Bàn cờ vua 03. Vòng lặp 54
SOBANBE Số bạn bè 03. Vòng lặp 56
SODEP Số đẹp 03. Vòng lặp 65
FIBONACI Số fibonaci 03. Vòng lặp 39
TGVUONG Tam giác vuông 03. Vòng lặp 57
DAONGUOC Số đảo ngược 03. Vòng lặp 63
SOPHONGPHU Số phong phú 03. Vòng lặp 73
UCLN3 Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên 03. Vòng lặp 49
NTSINHDOI Số nguyên tố sinh đôi 03. Vòng lặp 43
SOHH Tìm các số hoàn hảo 03. Vòng lặp 39
SOHOANHAO Số hoàn hảo 03. Vòng lặp 63
NGUYENTO Kiểm tra số nguyên tố 03. Vòng lặp 87
QUANPHAO Quân pháo cờ tướng 02. Câu lệnh rẽ nhánh 25
QUANTOT Quân tốt cờ tướng 02. Câu lệnh rẽ nhánh 39
MINMAX4 Giá trị min max 02. Câu lệnh rẽ nhánh 95
SORT3 Sắp xếp 3 số 02. Câu lệnh rẽ nhánh 100
HANGPICS Treo tranh 02. Câu lệnh rẽ nhánh 42
VONGTAY Vòng tay 02. Câu lệnh rẽ nhánh 56
COVUA Cờ vua 02. Câu lệnh rẽ nhánh 42
4DIEM Điểm trong tam giác 02. Câu lệnh rẽ nhánh 34
TAMGIAC Kiểm tra tam giác 02. Câu lệnh rẽ nhánh 96
HEPT Hệ phương trình 02. Câu lệnh rẽ nhánh 64
HAMSO Giá trị hàm số 02. Câu lệnh rẽ nhánh 78
KYTU Kiểm tra ký tự 02. Câu lệnh rẽ nhánh 106
HHCN Hình hộp chữ nhật 01.Tính toán đơn giản 122
SONGUYEN Số nguyên 01.Tính toán đơn giản 135
4SONGUYEN Bốn số nguyên 01.Tính toán đơn giản 131
CVDT Chu vi, diện tích 01.Tính toán đơn giản 121
trungbinh Trung bình cộng, trung bình nhân 01.Tính toán đơn giản 133
TONG Tổng A + B 01.Tính toán đơn giản 164
Back to Top